Nieuws4 mei '16 19:55

Toezichthouder veiligheidsdiensten: 'Maak aftap-statistieken openbaar'

Auteur: Karlijn Meinders

Het vrijgeven van de gegevens over telefoontaps is nodig om inzicht te krijgen in hoe de veiligheidsdiensten hun middelen gebruiken. Dat zegt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De Raad van State oordeelde vandaag dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken beter moet uitleggen waarom hij deze gegevens niet wil vrijgeven. Hilde Bos, van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zegt dat minister Plasterk de gegevens beter openbaar kan maken. "Onze AIVD en MIVD hebben vergaande bevoegdheden en ze maken daarbij inbreuk op de privacy van de burgers."

Geen staatsgeheim
De CTIVD doelt daarmee met name op het aantal taps en vindt niet dat deze statistieken vallen onder de categorie staatsgeheim. Bos: "Als je het aantal taps openbaart, voegt dat voor kwaadwillenden niet veel toe, terwijl je daarmee wel de samenleving goed informeert. Het publiek moet vertrouwen kunnen hebben in deze diensten."

Cijfers buitenland
Over de inzet van taps door politiediensten wordt wel jaarlijks gerapporteerd. Bos: "Daar ontstaat dan debat over en dat is goed dat dat gebeurt. In veel landen in het buitenland worden deze cijfers ook van de veiligheidsdiensten gewoon gepubliceerd. Dat zou hier ook gewoon moeten gebeuren."

Gerelateerde artikelen