Nieuws8 jun '11 07:29

Erop of eronder, gemeenten beslissen

Auteur: Edme Koorstra

Het is D-day voor het bestuursakkoord. Tijdens een congres in Ulft moeten gemeenten vandaag beslissen of ze kunnen leven met de afspraken die met het kabinet gemaakt zijn over de overdracht van taken naar lagere overheden. De kans is groot dat de gemeenten het akkoord afwijzen, ondanks een nieuwe toezegging van minister Donner voor extra geld.

Het gaat om taken op het terrein van onder meer jeugdzorg, AWBZ, sociale zekerheid en natuurbeheer. Groot struikelblok zijn de bezuinigingen op sociale werkplaatsen. Gemeenten vinden die onuitvoerbaar omdat er te weinig geld beschikbaar is om zoveel mogelijk mensen uit de sociale werkvoorziening aan een reguliere baan te helpen.
Interviews
Humberto Tan had vanmorgen een dubbel-interview met een van de burgemeesters die vandaag vóór het akkoord zal stemmen: Lucas Bolsius van de gemeente Amersfoort, en Julien van Ostaaijen, bestuurskundige aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Luister naar het volledige gesprek via de knop rechts.
Een deel, maar niet alles
Naar verwachting is een meerderheid van de gemeenten wel bereid een deel van het bestuursakkoord te omarmen, maar niet dat over de sociale werkplaatsen. De waarschuwing van het kabinet dat er geen bestuursakkoord meer over is als sommige afspraken eruit gehaald worden, maakte de afgelopen dagen weinig indruk bij gemeenten.
Deur op een kier
Daarom deed minister Donner van Binnenlandse Zaken gisteren een laatste poging om het akkoord te redden: hij beloofde meer geld voor de sociale werkvoorziening, als blijkt dat het huidige budget onvoldoende is.
Acties
Rond het congres voeren vakbonden en oppositiepartijen uit de Tweede Kamer actie om de tegenstribbelende gemeenten te ondersteunen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen