Nieuws12 mrt '11 18:27

BNR Live-uitzending Japan deel 2

Auteur: Thijs Baas

Bernard Dost, hoofd seismologie KNMI, weet te melden dat bij een grote aardbeving de schokken na een paar uur afnemen. Bij een aardbeving als die van vrijdag kan dat echter een week duren. In het hele gebied van breuksegmenten, tot 400 kilometer ten zuiden van het epicentrum bij Sendai, vinden naschokken plaats.

Deze schokken zullen echter wel afnemen in frequentie en hevigheid. Voor een tsunami is een behoorlijk opgaande beweging van de zeebodem nodig en dat gebeurt pas vanaf kracht 7 tot 7,5 op de schaal van Richter.

Bram Masselink deed een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om een tsunamiwaarschuwingssysteem via gps te ontwikkelen. Momenteel is een dergelijk systeem nog niet mogelijk omdat de gps-satellieten nu nog worden weerkaatst op het water.    

Judith Stalpers is live getuige van een verhoging van het waarschuwingspeil van geel naar rood. Dat is volgens haar slecht nieuws voor de hulpverleners in de kustgebieden, die hun heil weer hogerop zullen moeten zoeken.

PvdA-Tweede Kamerlid en natuurkundige Diederik Samsom geeft zijn visie op de keuze voor kernenergie. Japan gaat er prat op dat het bij gebrek aan kolen aangewezen is op kernenergie. De vraag is echter of het een goed idee is om kernreactoren te bouwen in de buurt van breuklijnen. Daarnaast gaat Samsom in op de gevolgen voor Nederland, nu een uitbreiding van Borssele in de koker zit.

Wim Turkenburg benadrukt nog een keer de ouderdom van de centrale. Er wordt gewerkt aan 'inherent veilige' centrales zonder splijtingsproces en lozing. Hein Schotsman, Japan-econoom bij ABN Amro, bespreekt de effecten van de beving op de economie. Die bleef in 1995 bij de beving in Kobe beperkt, terwijl dat gebied veel meer geïndustrialiseerd was dan het gebied rond Sendai.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen