Nieuws12 mrt '11 13:19

Hoe de reactordruk opliep

Auteur: Thijs Baas

Hoogleraar natuurwetenschap en samenleving Wim Turkenburg analyseert de explosie in Japan

Turkenburg is bekend met dit type relatief kleine reactoren. Hij schat de situatie rond de 40 jaar oude reactor in als zeer ernstig. De aardbeving heeft de stroomvoorzoiening gestaakt, waardoor het noodsysteem voor de elektriciteitsvoorziening in werking moest worden gezet.

Dieselgeneratoren onklaar

Door de tsunami waren de dieselgeneratoren echter onklaar gemaakt. Hoewel met batterijen de stroomvoorziening nog kortstondig op peil kon worden gehouden, moesten in allerijl dieselagregaten van elders wordenaangevoerd, wat slechts ten dele lukte. Om de zogenaamde na-ijlwarmte te bestrijden is namelijk een groot vermogen aan koeling nodig, omdat anders de reactor kan smelten. Deze moet minstens paar dagen worden gekoeld met water.

Aantasting kernreactor

Turkenberg weerlegt de opvatting van het Japanse energieagentschap, die het smelten of aantasten van de reactorkern 'unlikely' acht. "het stalen omhulsel is nog wel intact, maar binnen de kern is de druk opgelopen door stoom die niet weg kan en in reactorgebouw verdwijnt." Als ook de bedieningsruimten vol raken, wordt het stoom, dat ondanks filtering radioactiviteit bevat, naar de omgeving geleid. De druk in het reactorgebouw heeft waarschijnlijk een breuk veroorzaakt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen