Nieuws8 apr '11 17:44Aangepast op 8 apr '11 20:45

Sahar mag blijven

Auteur: Marjolein Niestadt

Minister Leers geeft het Afghaanse meisje Sahar toch een verblijfsvergunning. Ook haar familie mag in Nederland blijven.

Het Afghaans-Nederlandse meisje Sahar en haar familie krijgen een verblijfsvergunning. Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) heeft daartoe besloten naar aanleiding van nieuwe informatie, zo bleek vrijdag.

Het 14-jarige meisje dat in Leeuwarden naar het gymnasium gaat, zou te verwesterd zijn om in Afghanistan te kunnen wennen. Leers wilde haar aanvankelijk uitzetten en wees erop, dat er wel vierhonderd van deze meisjes zijn.

Individueel geval

Maar onder bepaalde omstandigheden kan van meisjes met een verwesterde levensstijl niet worden gevraagd terug te keren naar hun land van herkomst Afghanistan, heet het nu. ,,Het gaat om die meisjes die individueel aannemelijk maken dat door een samenstel van factoren, bij terugkeer naar Afghanistan een onevenredige psychosociale druk ontstaat'', zo liet hij de Kamer vrijdag weten.

Leeftijd, medische omstandigheden en gezin

Bepalend zijn hierbij onder meer de leeftijd van het meisje in relatie tot de duur van het verblijf in Nederland: minsten tien jaar oud en acht jaar in Nederland. Medische omstandigheden en de samenstelling van het gezin kunnen ook meetellen. Dit moet telkens weer individueel worden vastgesteld.

Tweede Kamer tevreden

Het besluit van de minister valt goed in de Tweede Kamer. Regeringspartijen VVD en CDA stemden in met de voornemens van Leers. Oppositiepartijen vroegen al langer om bij een besluit over een verblijfsvergunning rekening te houden met de westerse leefstijl van meisjes als Sahar. De PvdA werkte aan een initiatiefwet om kinderen van asielzoekers die zijn geworteld in Nederland na acht jaar hier te laten blijven. Dan gaat het niet alleen om kinderen uit Afghanistan.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma riep minister Leers eerder dit jaar op in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch dat Sahar en haar familie voorlopig mochten blijven. De minister deed dat ook, maar vroeg vorige week om uitstel bij de Raad van State omdat hij wilde wachten op een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over schoolgaande meisjes in Afghanistan.

Gerelateerde artikelen