Nieuws9 mrt '11 14:26Aangepast op 9 mrt '11 17:04

Hillen: niets onder de pet gehouden

Auteur: Pieter van den Akker

Minister Hans Hillen van Defensie vindt niet dat zijn ambtenaren informatie voor hem verborgen houden. Wel heeft de directeur van de materieelorganisatie (DMO) in zijn ogen een beoordelingsfout gemaakt door hem begin februari niet op de hoogte te stellen van de problemen die al langer bestonden op de softwareafdeling van de marine in Den Helder.

De directeur had echter niet de bedoeling vervelende informatie onder de pet te houden, zei Hillen vandaag tijdens een overleg in de Tweede Kamer over misstanden en integriteitsschendingen bij de DMO. Het is de derde keer in korte tijd dat Hillen opheldering hierover moet geven na publicaties in de Volkskrant.
Zaak toch niet afgehandeld
De DMO-directeur ging er volgens de minister van uit dat de zaak was afgehandeld, maar kwam daar later op terug. Hij koppelde de kwestie bovendien niet terug naar de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van het ministerie.
Beide ambtenaren hebben deze zaak in Den Helder niet gemeld toen Hillen hen vroeg naar andere zaken, vlak voordat hij de Kamer uitleg moest geven over misstanden bij de DMO. Zijn vraag werd echter strikt opgevat en de zaak bij de marine leefde niet meer, aldus Hillen, die aangaf dat hij ontstemd was over de kwestie.
Inschattingsfout
Hillen heeft de DMO-directeur aangesproken op de inschattingsfout die hij heeft gemaakt. Volgens de bewindsman heeft de secretaris-generaal naar eer en geweten gehandeld. Hij is niet van plan om maatregelen tegen hen te nemen en heeft ten volste vertrouwen in de twee en in hun functioneren.
De CDA-bewindsman gaat dan ook uit van een incidentele fout. Volgens hem is er structureel niets mis met de aanpak van misstanden en is de interne informatievoorziening adequaat. Dat het nu niet goed ging, is volgens de minister geen kwaadwillige opzet. Hij wees erop dat de DMO-directeur maatregelen heeft genomen in de betrokken afdeling.
Onderzoek gelast
De minister heeft een nieuw intern onderzoek gelast naar de bedrijfscultuur bij DMO en mogelijke integriteitsschendingen binnen die organisatie. Een oud-inspecteur zal dat gaan doen. Het onderzoek wordt ook breder in de krijgsmacht getrokken, zegde Hillen vandaag de Kamer toe.
De Kamer reageerde kritisch. VVD en CDA drongen aan op ontslag bij wangedrag van personeel in plaats van overplaatsing. Hillen wil dat per situatie bekijken. PvdA, PVV en GroenLinks vonden dat de minister de kwestie kleiner maakte dan die is.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen