Programma31 mrt '11 09:19

Hollanders houden van informeel

Auteur: Edme Koorstra

Steeds meer Nederlanders kiezen liever voor deelname aan een informele groep dan voor lidmaatschap van een vereniging. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht. Onder informele groepen vallen kleine gezelschappen die regelmatig bij een elkaar komen of contact met elkaar houden om een bepaald doel na te streven of een hobby uit te oefenen.

Uit het onderzoek bleek dat naar schatting een op de drie Nederlanders regelmatig langere tijd meedoet aan activiteiten die door een informele groep zijn georganiseerd. Een derde van de amateursporters beweegt samen met familie, vrienden of kennissen in een zelfgeorganiseerd groepje. Van de amateurkunstenaars van 16 jaar en ouder beoefent 16 procent hun hobby in een informeel verband.
Onstpanning is doel, ook andere effecten
Hoewel ontspanning het hoofddoel van de meeste informele groepen is, hebben hun activiteiten ook allerlei neven- en leereffecten. Groepsleden praten vaak over maatschappelijke en politieke onderwerpen, helpen bijeenkomsten te organiseren, ontwikkelen zich persoonlijk en krijgen meer vertrouwen in hun medeburgers.
Niet nieuw
Informele groepen vormen in Nederland geen nieuw verschijnsel. Veel rederijkerskamers, gilden en andere broederschappen uit voorbije eeuwen voerden bewust een ‘politiek van de kleine groep’.

Gerelateerde artikelen