Politiek18 mei '16 06:13Aangepast op 18 mei '16 09:01

Gemeenten leggen geld toe op hulp voor allerarmsten

Auteur: Didi Levison

Gemeenten leggen geld toe op hulp aan de allerarmsten maar houden juist geld over bij ondersteuningstaken zoals thuiszorg. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Foto: ANP
Foto: ANP

Vorig jaar is aan bijstand en andere inkomensmaatregelen ruim een half miljard meer uitgegeven dan de gemeenten hiervoor van het Rijk krijgen. Voor jeugdzorg, thuishulp en andere ondersteuningstaken hadden gemeenten juist te veel geld. Het geld is niet 'geoormerkt', en daardoor kunnen gemeenten zelf hun afweging maken wat ze met de circa 18 miljard euro voor zorg en andere sociale voorzieningen willen doen.

Volgens onderzoeker Evert Pommer van het SCP verschuift de nadruk in veel gemeenten steeds meer naar extra geld voor de laagste inkomens. "Ze besteden onder andere extra geld aan kwijtschelding van lokale lasten, ze geven extra geld uit aan bijzondere bijstand en schuldhulpverlening en dat zijn uitgaven die niet helemaal vergoed worden door het Rijk."

Het totaal aan eigen bijdragen lag met 345 miljoen euro ongeveer op hetzelfde niveau als het overschot dat gemeenten overhielden op het zorgbudget: 362 miljoen euro. Volgens Pommer hebben gemeenten deze uitgaven bewust erg conservatief begroot. "Gemeenten wisten aanvankelijk niet goed hoeveel geld ze zouden krijgen voor jeugd en WMO. Gemeenten hebben dus heel erg behoudend begroot en wát ze hebben begroot hebben ze ook gerealiseerd."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen