Nieuws12 jul '16 06:01Aangepast op 12 jul '16 08:13

Meer oog voor integriteit bij gemeenten

Auteur: Didi Levison

De aandacht voor integriteit van bestuurders en raadsleden is bij gemeenten is flink toegenomen. Bureaus Necker van Naem en Berenschot zien het aantal screeningen explosief stijgen.

ANP
ANP

Bij een screening worden vooral het netwerk en de (voormalige) functies van toekomstige bestuurders onder de loep genomen en wordt gekeken of die geen risico vormen.

Volgens Hans Oostendorp, manager en adviseur bij Necker van Naem, is vooral de aandacht voor preventie 'enorm toegenomen'. Gemeenten laten bijvoorbeeld in kaart brengen waar integriteitsrisico's liggen voor politici. Het resultaat kan bijvoorbeeld zijn dat een wethouder een voor hem riskant deel van zijn portefeuille afstaat.

Berenschot ziet ook het aantal onderzoeken naar aanleiding van misstanden toenemen, maar heeft daarover geen cijfers. Ook OIO (onderzoeksraad Integriteit Overheid) en BIOS (Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector), die recent zijn opgegaan in het Huis voor Klokkenluiders, herkennen zich in een toegenomen aandacht voor integriteit bij gemeenten.

Volgens Berenschot speelt het niet alleen bij gemeenten, maar ook in toenemende mate bij provincies, waterschappen en toezichthouders. Vooral rond verkiezingen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen