Personal Finance8 mei '14 08:09

Hervorming financiële sector moet zich meer op u richten

Auteur: Pieter van den Akker

Er is nog te weinig gedaan om de Europese financiële sector na de crisis van 2008 te hervormen. Dat stellen maatschappelijke organisaties zoals de Consumentenbond, SOMO en Oxfam Novib in een manifest. Volgens de organisaties zijn de belangen van de consument tot nu toe verwaarloosd, ook al zijn er ook goede dingen afgesproken, zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

"Er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd die goed zijn", merkt hij op BNR op. "Maar als je kijkt naar die sector, dan is de bankensector in Nederland nog steeds vier keer zo groot als de reële economie. Ook Europees gezien is de bankensector sinds de crisis niet kleiner maar groter geworden. De markt voor derivaten bijvoorbeeld is de afgelopen tien jaar tien keer zo groot geworden."

"We hebben nog steeds een enorm grote financiële sector", stelt Combée vast. "Je ziet dat er maatregelen zijn genomen die bijvoorbeeld over solvabiliteit gaan of over wat je moet doen als een bank omvalt. Maar er zijn maar heel weinig maatregelen die consumenten beter beschermen. Dat missen we."

Geen verborgen kosten
Volgens hem moeten er op Europees niveau maatregelen worden getroffen om tot een betere bescherming van de consument te komen. "Zodat er eenvoudigere producten komen en dat er geen verborgen kosten in die producten zitten. Wat dat betreft hebben consumenten nog steeds vaak een slechte positie."

Gerelateerde artikelen