Arbeidsmarkt30 jun '16 06:06Aangepast op 30 jun '16 11:24

Wet Werk en Zekerheid mist doel

Auteur: Karlijn Meinders

Een jaar na de invoering van de omstreden Wet Werk en Zekerheid blijken elf van de dertien gestelde doelen niet behaald. De ontslagwet die minister Lodewijk Asscher heeft ingevoerd, heeft zelfs een averechts effect.

Foto: ANP
Foto: ANP

Tot die keiharde conclusie komen de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Vereniging voor Arbeidsrecht in een voortgangsrapport dat ze vandaag presenteren, meldt het Financieele Dagblad.

In een onderzoek naar het succes van de nieuwe wet werd een enquête gehouden onder 1074 leden van VAAN en VvA, waaronder arbeidsrechtadvocaten, bedrijfsjuristen, rechters en andere vakspecialistenen. Daarnaast analyseerden wetenschappers van de Erasmus Universiteit alle relevante rechtspraak van grote rechtbanken. Daaruit kwam volgens Charlotte Dingemans, voorzitter van de VAAN, dat de ontslagvergoeding weliswaar lager is, maar dat ontbinden wegens persoonlijke redenen juist aanmerkelijk moeilijker is geworden.

Dat komt volgens haar met name door de toevoeging van een 'limitatief grondbestelsel' aan de wet. 'Daarin staat precies om welke persoonlijke redenen je kunt ontbinden en dat blijkt niet zo makkelijk te zijn als gehoopt. We hebben overigens niet de beëindiging bij reorganisatie of bij langdurige arbeidsongeschiktheid onderzocht, dus het gaat puur om een rechtspraakonderzoek en bevragingen daarover.'

Van flex naar vast
Een belangrijke vraag die in het onderzoek is gesteld, betreft de gevolgen van de nieuwe regeling waardoor een werknemer in plaats van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in een periode van drie jaar nog maar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in een periode van twee jaar kan hebben. Daarna heeft een werknemer bij continuering recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bijna alle respondenten in het onderzoek (90 procent) ervaren dat werkgevers hierdoor nu eerder afscheid nemen van een tijdelijke kracht.

Gefaalde doelen
Van een bevordering van de doorstroom van flex naar vast is volgens het rapport dus geen sprake. Ook is de ontslagprocedure er niet eenvoudiger op geworden. Onder meer blijkt dat rechters veel minder vaak toestemming geven om werknemers te ontslaan. Het aantal afwijzingen is grofweg verdubbeld. Ook is de rechtspositie van de flexwerker niet versterkt.

De conclusies van het onderzoek liegen er niet om: onder de nieuwe ontslagwet zijn elf van de dertien doelen die minister Lodewijk Asscher had gesteld, niet behaald.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen