Arbeidsmarkt12 okt '16 06:14Aangepast op 12 okt '16 07:01

Steeds meer mensen melden zich ziek

Auteur: BNR Webredactie

Nu het beter gaat met de economie, melden werknemers zich vaker ziek. Dat berekende het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van gegevens over het ziekteverzuim tussen 2007 en 2015.

Foto ANP
Foto ANP

In 2015 werd vier procent van het totaal aantal werkdagen verzuimd, in 2014 - het laatste jaar van de crisis - bleven 3,7 procent mensen ziek thuis. Dat lijkt een aanvaardbare toename, maar het gaat wel om 30 miljoen extra arbeidsuren - goed voor 900 miljoen euro waar geen productie tegenover staat. Dat moet allemaal worden opgehoest door de werkgevers, benadrukt Maroesjka Versantvoort, onderzoeker bij  het SCP.

Baan kwijt

Volgens het SCP zijn mensen in crisistijd minder vaak ziek omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Mensen die zich vaak ziek melden raken eerder hun baan kwijt. Vooral in de zorg en het onderwijs is het ziekteverzuim hoog (5 procent), in de ICT (2 procent), communicatie en horeca het laagst. Verder is er een duidelijk verschil tussen mensen met een vast contract en mensen met een tijdelijk contract: 4,0 tegen 2,1 ziektedagen per jaar. Het ziekteverzuim van zzp'ers ligt op 2,7 procent.

Arbeidsongeschikten

Ten tijde van de crisis daalde de aandacht voor het arbo-beleid, zegt Versantvoort. Dat vertaalt zich in het aantal werkgevers dat een plan van aanpak maakte aan de hand van risico-inventarisatie en - evaluatie. Mensen geven vaker toe aan hun gevoelens als ze ziek zijn. Ook weten ze dat ze minder risico lopen hun baan te verliezen.

Het SCP becijferde ook dat mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een handicap steeds minder betaald werk kunnen vinden. Van de mensen die nu niet werken, de arbeidsongeschikten daargelaten, zegt een kwart dat ze door hun gezondheid geen werk zoeken. Dat geldt vooral voor de groep tussen de 45 en 55 jaar.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen