Arbeidsmarkt10 feb '17 13:24Aangepast op 10 feb '17 14:11

Geen geschikte vrouw voor topfunctie? 'Smoesjes'

Auteur: Benjamin Harmsen

Nu zowel de Eerste als Tweede Kamer bevestigt dat één op de drie functies in de top van het bedrijfsleven door een vrouw bekleed moet worden, rijst de vraag of dit wel voldoende is; p internationale ranglijsten bungelt Nederland nog steeds onderaan.

Het Charter Talent naar de Top handvest werd in 2008 getekend. Foto: ANP
Het Charter Talent naar de Top handvest werd in 2008 getekend. Foto: ANP

Mariëtte Turkenburg, voorzitter van kennisnetwerk en adviesbureau voor 'diversity & inclusion' D&I Company, was tevens partner bij advocatenkantoor Loyens & Loeff. 'Daar is op dit moment twaalf procent van de partners een vrouw', zegt Turkenburg. 'Dat lijkt laag, maar vorig jaar zaten we bij benoemingen al op vijftig procent.'

Commiteren aan targets helpt

Minister Bussemaker heeft al vaker 'waar geen wil is, is een wet' gezegd, maar van een formeel vrouwenquotum is het nog niet gekomen. 'De landen om ons heen hebben wel van een dergelijk quotum gebruik gemaakt', zegt Turkenburg. 'Het is misschien onze Nederlandse aard om doelen via overleg te bereiken.'

'Sinds 2008 hebben we in Nederland het Charter Talent naar de Top. Daarin vragen we bedrijven om zich aan een target te committeren dat ze binnen een bepaalde periode willen behalen, voor het aandeel vrouwen in top- en subtopfuncties. Het uitspreken van dat 'commitment' werkt echt: Deze groep laat beduidend betere percentages zien dan de rest van de BV Nederland.'

Doe het of leg uit

'Om de andere bedrijven in de juiste richting te duwen is er wetgeving gekomen', zegt Turkenburg. 'De wet vraagt bedrijven het percentage te halen en om anders uitleg te geven. Dat uitleggen wordt als ongemakkelijk ervaren waardoor bedrijven meer hun best gaan doen.'

'Er is een overzicht van potentiële topvrouwen in een database, die door Stichting Topvrouwen beheerd wordt. Deze database is een antwoord op alle bedrijven die zeggen dat ze geen geschikte vrouwen kunnen vinden.'

Smoesjes

'Een bedrijf zou een goede uitleg hebben in een sector waar de doorgroei nog niet op gang is gekomen', meent Turkenburg. 'Daar moet begonnen worden bij de werving. Helaas verzinnen bedrijven ook veel smoesjes.'

Turkenburg vindt dat wanneer een bedrijf het streefgetal niet haalt, het er voor kan kiezen zich alsnog ervoor in te zetten: 'Door bijvoorbeeld het Charter te tekenen. D&I, als onderdeel van Charter Talent naar de Top, kan steun bieden. We hebben ervaring en een netwerk waar CEO’s elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Omdat D&I ook monitort wordt het verzinnen van smoesjes een stuk moeilijker.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen