Arbeidsmarkt9 feb '18 15:18Aangepast op 9 feb '18 16:46

Zzp'ers kunnen even ademhalen

Auteurs: BNR Webredactie en Jan Ad Adolfsen

Zzp'ers en hun opdrachtgevers worden tot zeker 1 januari 2020 niet beboet, als blijkt dat er eigenlijk sprake is van een dienstverband. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken bekendgemaakt.

( ANP)

Wél gaat het kabinet al vanaf juli actiever jacht maken op mensen die niet aan de regels voldoen. Zij krijgen dan direct een waarschuwing te stoppen met deze manier van werken. Doen ze dat niet, dan volgen er wél boetes, vertelt staatssecretaris Snel van Economische Zaken tegen politiek verslaggever Laurens Boven. 'Het gaat om situaties waarin iemand heel helder is gewaarschuwd dat iets een schijnzelfstandigheid is en dat willens en wetens laat bestaan. Dan zeggen wij: dat is kwaadwillend.'

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) werd al niet gehandhaafd en dat blijft voorlopig dus zo. Wel verruimt het kabinet per 1 juli van dit jaar de mogelijkheden voor de handhaving in zaken van mensen die er bewust misbruik van maken.

Schijnzelfstandigheid

Het kabinet wil de grote groep zelfstandigen zonder personeel de ruimte geven om te ondernemen, maar vindt het ook belangrijk dat zzp'ers een welbewuste keuze maken voor het ondernemerschap en niet terechtkomen in een situatie van schijnzelfstandigheid. Bovendien wil het kabinet een halt toeroepen aan de situatie dat mensen als zzp’er werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen, zegt Koolmees.

Aan de andere kant wil het kabinet een eind maken aan het concurrentienadeel dat bedrijven hebben die zich aan de regels houden omdat andere bedrijven handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico’s uit de weg te gaan.

Onrust

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust op onder zzp’ers en opdrachtgevers. Koolmees wil vanaf 2020 met nieuwe regelgeving komen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen