Arbeidsmarkt5 mrt '18 00:00

Werkgerelateerde cursus welbesteed aan Nederlander

Auteur: BNR Webredactie

Ruim de helft van de Nederlanders tussen de 25 en 65 met een betaalde baan volgt in de loop van de carrière werkgerelateerde cursussen. Dat geldt met name voor hoogopgeleiden, blijkt uit cijfers van de Adult Education Survey van het CBS, in opdracht van Eurostat.

Ouderen en deeltijdwerkers nemen in verhouding minder vaak deel aan dergelijke cursussen. Regelmatige bijscholing wordt gezien als belangrijk voor mensen die bij willen blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt. Dat gebeurt bij werknemers én zelfstandigen vooral buiten de schoolbanken. In 2016 volgde 52 procent van de 25- tot 65-jarige werkenden scholing voor het werk, voornamelijk kortstondige cursussen, bedrijfsopleidingen, trainingen, privélessen, workshops en seminars. Begeleide training op de werkplek valt hier overigens buiten.

Meer vrouwen dan mannen

Van de laagopgeleiden neemt 29 procent deel aan dergelijke cursussen, van de hoogopgeleiden is dit bijna 68 procent. Bovendien compenseren werkgevers hun hoogopgeleide medewerkers er aanzienlijk vaker voor dan hun laagopgeleide medewerkers. In de categorie boven de 45 zijn werkgerelateerde cursussen iets minder populair dan in de categorie onder 45. Ook doen mannen in dat opzicht enigszins onder voor vrouwen.

Alleen in Zwitserland namen meer 25- tot 65-jarigen werkgerelateerd deel aan scholing 'in de niet-formele sfeer' - 58 procent tegen 54 procent. Nederlandse cursisten ontvangen, vergeleken met cursisten in andere landen, voor de scholing relatief vaak een vergoeding van hun werkgever.

Gerelateerde artikelen