Arbeidsmarkt6 mrt '18 08:01

Komt dat quotum er of niet?

Auteur: BNR Webredactie

Het is nog altijd hopeloos gesteld met het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. Het aantal vrouwen in de boardroom neemt wel iets toe, maar het is bij lange na niet genoeg om het 'wettelijk streefcijfer' van 30 procent te halen.

Het aandeel vrouwen in raden van bestuur groeide sinds 2012 van bijna 7,5 procent naar nog geen 11 procent. In raden van bestuur was het met de verhoudingen iets gunstiger gesteld: daar steeg het aandeel vrouwen in dezelfde periode van 10 procent naar 15 procent. Maar ook dat is maar nauwelijks de helft van de geambieerde 30 procent. Van de top-200-bedrijven in de publieke sector zijn geen exacte cijfers bekend, maar daar zou het er met het percentage vrouwen iets gunstiger voor staan.

In 2013 kwam toenmalig minister Jet Bussemaker met de ambitie om voor 1 januari 2016 aan de gestelde quota te voldoen. Ook een verlenging van die termijn blijkt nu dus onvoldoende resultaat op te leveren. Opmerkelijk, zou je kunnen zeggen, als je bedenkt dat er ook vanuit de politiek de laatste jaren flink aan getrokken is. Het kabinet noemde betere doorgroeikansen voor vrouwen om de weg naar de top te plaveien als een van de belangrijkste ambities voor de komende tijd.

Geen sancties

Grote bedrijven moeten in hun jaarverslag verantwoording afleggen over het al dan niet halen van het streefgetal - zonder dat daar overigens een sanctie op staat. Al jaren wordt er gediscussieerd over het instellen van een quotum dat bedrijven verplicht om meer vrouwen aan te nemen. Nu nog wordt er in het Nederlandse beleid uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. En ondanks de voorzichtige vooruitgang die is geboekt, levert het nog te weinig op.

Caroline Princen, voorzitter van de Commissie Monitoring Talent naar de Top, presenteert het rapport vanmiddag aan minister Van Engelshoven en aan Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Dat het maar niet lukt met die vrouwen aan de top, is volgens haar een combinatie van onwil en onmacht. 'Ik denk dat er toch een hoop bedrijven zijn die het niet belangrijk genoeg vinden. Er zijn een heleboel andere prioriteiten ook en dan is dit een onderwerp waar soms toch wat lacherig over wordt gedaan.'

Commitment aan de top

Waarom het bij een kleine groep bedrijven wél goed gaat, heeft volgens Princen allereerst te maken met commitment aan de top. 'Vervolgens zie je dat die organisaties beleid gaan maken,. Die gaan vaak voor zichzelf targets afspreken en dan lukt het wel. Uiteindelijk is het simpelweg: je moet gewoon vrouwen gaan benoemen.' Princen denkt dat het moment dichtbij is gekomen voor een quotum. Of dat er komt, wordt duidelijk bij de presentatie van het rapport.

Shell doet het wél

Bij Shell Nederland lukt het wél, zegt president-directeur Marjan van Loon. 'Wij zitten in de internationale board op 33 procent, mijn eigen bestuur zit ongeveer op 40 procent en mijn board zit op 50 procent.' Volgens Van Loon is het belangrijk om te blijven streven naar die 30 procent: 'Het is aangetoond dat, als je niet meer dan eenderde vrouwen in je team hebt, je manier van werken eigenlijk niet verandert. Dus dan heb je er misschien wel één of twee die heel hard hun best doen, maar de manier van denken blijft gewoon eenzijdig. En daar doe je jezelf eigenlijk mee tekort. Als bedrijf doe je het aantoonbaar beter als je een divers team hebt.'

Ja, en dan dat quotum. Van Loon zegt dat het aan de minister is of dat wordt ingesteld of niet. Als bedrijf heeft Shell daar geen mening over, maar op persoonlijke titel wil ze toch wel kwijt dat het wel helpt 'als je het wat dwingender stelt'.

Gerelateerde artikelen