Arbeidsmarkt15 aug '18 07:19Aangepast op 15 aug '18 14:51

Aantal flexdocenten met kwart gestegen

Auteur: Jolijn Mes

Uitzend-docenten, zzp-leraren en tijdelijke onderwijzers: de flexdocent is in opkomst. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij het CBS. In drie jaar tijd nam het aandeel docenten in het voortgezet onderwijs zonder vast contract met bijna een kwart toe.

Flexibele docenten zijn alle leraren die geen vast contract hebben. Dat kan dus een tijdelijk contract zijn of een contract via een detacheringsbureau, maar ook zzp'ers. In 2014 waren er nog 25.000 flexibele docenten (op een totaal van 132.000), vorig jaar waren het er al 34.000 (op een totaal van 141.000). De oorzaak moet waarschijnlijk gezocht worden in het lerarentekort. Scholen zoeken naar creatieve manieren om de gaten te vullen. Robert Sikkes van de Algemene Onderwijsbond is er niet tevreden over: 'Uitzendbureaus lokken over het algemeen jonge leerkrachten met een wat hoger loon, maar daartegenover staat dat ze van bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goed pensioen of scholingsmogelijkheden, geen gebruik kunnen maken. Daarnaast moeten die leraren ergens anders vandaan komen. Je ziet dat leraren gelokt worden. Die gaan weg bij een andere school en die komen dan in dienst bij een school die daar meer voor moet gaan betalen. Dus uitzendbureaus verplaatsen het probleem alleen maar.'

Gerelateerde artikelen