Arbeidsmarkt12 nov '19 14:10

Nederland heeft arbeidsmigranten nodig

Auteurs: BNR Webredactie en Mark van Harreveld

Nederland moet zijn ogen niet sluiten voor de personeelstekorten en actief arbeidsmigranten naar hier halen. CEO Frank van Gool van uitzender Otto Workforce pleit voor een actief arbeidsmigrantenbeleid zoals Duitsland en Frankrijk dat hebben. 'We denken wel dat het goed komt, maar het komt niet goed', zegt Van Gool.

Arbeidsmigranten, ze zijn er gewoon niet

Naar verwachting heeft Nederland jaarlijks vijftigduizend extra arbeidsmigranten nodig, toch wordt het steeds moeilijker om ze naar Nederland te halen. Volgens Van Gool komt dat doordat ook in de ons omringende landen de vergrijzing toeneemt en we daarmee als migratieland moeten concurreren, doordat de welvaart in de herkomstlanden toeneemt en doordat ook daar het geboortecijfer afneemt: 'ze zijn er gewoon niet'.

Belangrijk dus om de arbeidsmigratie zo veel mogelijk te faciliteren. En niet alleen om de personeelstekorten in het bedrijfsleven te ondervangen, maar ook om maatschappelijke leemtes te vullen. Van Gool over Poolse immigranten in Limburg: 'Je krijgt vergroening, scholen in kleine gemeenschappen kunnen open blijven, het verenigingsleven blijft in stand - die mensen doen gewoon mee'.

'Arbeidsmigranten van buiten de EU halen'

Van Gool is voorstander van het halen van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Frankrijk hanteert quota voor arbeidsmigranten omdat een teveel tot spanningen op de arbeidsmarkt leidt, en Duitsland zet vanaf 1 maart voor 312 beroepen de deur open voor mensen van buiten de Europese Unie. Daar zijn twee voorwaarden aan verbonden: de migranten moeten fatsoenlijk betaald worden én ze moeten al wat Duits spreken.

Van Gool: 'Frankrijk gaat dat ook doen. Wij moeten ons ogen daarvoor niet sluiten en denken dat het wel goed komt, want het komt níet goed. We hebben arbeidsmigranten van buiten de EU nodig.' Van Gool verwacht zelfs dat binnen vijf jaar Nederland de eerste arbeidsmigranten uit Vietnam en de Filippijnen haalt. Over de maatschappelijke reuring die dat weer veroorzaakt: 'In verkiezingstijd gaat het altijd over de arbeidsmigranten en hoe ze te weren. Ze dragen 15 miljard bij aan onze economie, als ze vandaag stoppen, zakt de economie als een plumpudding in elkaar'.

Branche heeft vergunningstelsel nodig

Voorts pleit Van Gool voor een vergunningenstelsel om een kwaliteitsslag te maken en misstanden aan de onderkant van de markt te voorkomen zoals een controle op de huisvesting. 'Dat is in andere landen beter geregeld', zegt Van Gool. De liberalisering uit de jaren negentig is volgens Van Gool te ver doorgeslagen: 'Nederland is het enige land waar die vergunningen gestaakt zijn.' Volgens Van Gool moeten er deposito's komen om plof-bv's te voorkomen ('In de uitzendbtanche gaan drie keer zo veel bedrijven failliet als in andere branches') en is het zaak tot een certificaat van vakbekwaamheid te komen: 'Iedereen kan een uitzendbureau beginnen, maar we gaan over de meest kwetsbare groep mensen'.

Huisvesting voor arbeidsmigranten? Not in my backyard

Ten slotte is huisvesting een belangrijk dossier voor Van Gool die zegt veel te investeren in huisvesting voor arbeidsmigranten. Otto Workforce probeert locaties te ontwikkelen, maar vindt steevast gemeenten en vooral omwonenden op zijn weg. 'Het is het NIMBY-effect'.

Nederland heeft arbeidsmigranten nodig
Nederland heeft arbeidsmigranten nodig ( ANP XTRA KOEN SUYK)


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen