Arbeidsmarkt15 jan '20 06:27Aangepast op 15 jan '20 11:26

'Overheidsbeleid maakt werk onzekerder'

Auteur: BNR Webredactie

Dat werk in Nederland onzekerder is dan in andere landen, is een rechtstreeks gevolg van regeringsbeleid. Ten onrechte wordt naar de opkomst van technologie en globalisering gewezen, zegt de Raad voor Regeringsbeleid in een rapport over de arbeidsmarkt.

Gepast loon, zekerheden, autonomie en verbondenheid zijn voorwaarden voor 'goed werk'.
Gepast loon, zekerheden, autonomie en verbondenheid zijn voorwaarden voor 'goed werk'. (ANP / Jerry Lampen )

De Raad ziet 'goed' werk als werk met gepast loon en zekerheden, autonomie en verbondenheid op het werk en een goede balans tussen werk en privé. Op dit moment loopt Nederland in Europa niet voorop als het gaat om goed werk. Monique Kremer, één van de onderzoekers, ziet dat de kwaliteit van het werk in Nederland niet toeneemt. 'En dat moet hoger op de agenda. De nationale overheid is met wet- en regelgeving cruciaal in de sturing van globalisering en technologisering.'

Lees ook | Zelfontplooiing als wapen tegen robotisering

Meeste druk

Bijna de helft van de werkenden ervaart te weinig autonomie op het werk en dat aantal is toegenomen. Kwaliteit van werk is ongelijk verdeeld, mensen in de zorg, onderwijs en politie staan het meest onder druk. Ze kregen meer taken, terwijl hun autonomie afnam.

Luister ook | Regelvrije zone voor ondernemende nieuwkomer

Aanbevelingen

De WRR doet een aantal aanbevelingen om voor meer mensen 'goed' werk te krijgen. Een opvallende is het ontwikkelen van basisverzekeringen en voorzieningen voor iedereen, ongeacht de contractvorm. Scholing en zorgverlof moet ook voor flexwerkers goed geregeld worden. En door kinderopvang en ouderenzorg beter te regelen kunnen mensen makkelijker kiezen hoeveel uren ze gaan werken. Volgens Kremer moeten meer werkenden een plek krijgen aan de bestuurstafels.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen