Arbeidsmarkt2 feb '21 13:22

Arbeidsmigranten laten Nederland links liggen

Auteur: Mark van Harreveld

Nederland is steeds minder in trek bij arbeidsmigranten. Slechte huisvesting, slechte behandeling en stijgende welvaartsniveaus in de landen van herkomst maken Nederland steeds minder aantrekkelijk voor arbeidsmigranten. Als we nu niet ingrijpen, dreigt er een tekort aan arbeidsmigranten, waarschuwt directeur Jurriën Koops van de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen.

( ANP Piroschka van de Wouw)

Beluister ook | Gemeenten weren arbeidsmigranten met quota

Nederland minder aantrekkelijk

Volgens Koops zijn er nu nog geen acute tekorten aan arbeidsmigranten, maar staat Nederland niet meer in de top drie van favoriete landen. Koops vindt dat zorgelijk en noemt twee belangrijke redenen: het stijgende welvaartsniveau in Oost-Europese landen waardoor de prikkel om elders te gaan werken kleiner wordt én de slechte bejegening van arbeidsmigranten hier in Nederland.

'Werken in Nederland wordt steeds minder lucratief, het verschil met andere landen die aantrekkelijker zijn om te werken, wordt kleiner. Ook de behandeling van arbeidsmigranten hier laat te wensen over.'

Beluister ook | Brede steun voor rapport commissie Roemer over arbeidsmigratie

Anticipeer op toekomstig tekort

Koops denkt dat de corona-pandemie heeft aangetoond dat 'een aantal dingen echt niet deugen' en dat de sector eraan toe is om de malafide bedrijven stevig aan te pakken. 'We moeten zuinig zijn op onze arbeidsmigranten, we hebben ze op de lange termijn hard nodig. Nederland krijgt de komende decennia te maken met een krimpende beroepsbevolking. We hebben ze niet alleen nodig op de plekken waar ze nu werken in de logistiek, de agrarische sector en de industrie, maar ook op veel andere plekken waar we gewoon te maken gaan krijgen met grote tekorten die we in onvoldoende mate kunnen aanvullen met de mensen die nu aan de kant staan - waar we onze zorg ook op moeten richten.'

120.000 bedden tekort

De ABU-baas pleit voor scherpere eisen voor tewerkstelling en huisvesting, en een hardere aanpak van malafide bedrijven. Daarin ziet hij de overheid als een logische partner. 'We vragen van de overheid te investeren in handhaving en een betere huisvesting, we hebben een tekort aan 120.000 bedden'. Dat tekort zou volgens Koops in 3 tot 5 jaar weggewerkt moeten worden. Dat arbeid daardoor mogelijk duurder wordt, neemt hij voor lief: 'Het is niet erg dat arbeid duurder wordt, het is belangrijk dat we arbeid waardevoller maken, dan is dat de prijs die je ervoor betaalt.'

Beluister ook | Arbeidsmigranten komen steeds minder uit Oost-Europa

Publiek-private handhaving

In het NRC pleit Koops voor een publiek-private handhaving om malafide bedrijven aan te pakken. 'We hebben de Stichting Normering Arbeid die de streep in het zand zet tussen bonafide en malafide bedrijven, dat deel wordt gecontroleerd door onafhankelijke controleurs die niet aan de ABU verbonden zijn. De overheid moet zich dan richten op de bedrijven die malafide zijn, de pakkans moet omhoog, de sancties moeten omhoog, die ondernemingen moeten eigenlijk elke dag over hun schouder kijken of ze veilig zijn.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen