Arbeidsmarkt2 jun '21 16:38

'Uurtarief voor zzp'ers is kwetsbaar punt'

Auteur: BNR Webredactie

Een uurtarief voor zzp'ers van 35 euro is een kwetsbaar punt, zegt Hans Borstlap, oud-voorzitter van de Commissie Borstlap die de grondslag legde voor het historische SER-advies en het akkoord tussen bonden en werkgevers om de arbeidsmarkt te hervormen. 'Je kunt je de vraag stellen of enig uurtarief helpt ter onderscheiding, je krijgt handhavingskwesties, men moet kijken hoe dat uitpakt, het is een kwetsbaar punt, het is een uitwerkingspunt.'

De arbeidsmarkt moet door het nieuwe kabinet compleet worden hervormd, om zo de groeiende sociale ongelijkheid tegen te gaan. Dat adviseert de SER, de sociaal economische raad. En ook werkgevers en werknemers zijn het eens geworden over welke hervormingen er moeten worden doorgevoerd. Het SER-advies is voor het overgrote deel gebaseerd op het rapport van de Commissie Borstlap. Oud-voorzitter Hans Borstlap reageert verheugd. 'Het is een feest van herkenning.'

Luister terug | Vakbonden en werkgevers eens over hervorming arbeidsmarkt

'Die rapporten verdwijnen vaak onderin een la, dat is nu niet het geval. Het is een historisch akkoord. Na 25 jaar achterstallig onderhoud van de arbeidsmarkt slaan werkgevers en bonden de handen ineen om de scheefgroei op de arbeidsmarkt te herstellen.'

'We hebben alle werkenden ongeacht hun contract een gelijker speelveld geboden: iedereen een arbeidsongeschiktheidsverzekering, leerfaciliteiten, het schept orde in de chaos van de contracten.'

Driebaansweg

Volgens Borstlap is er alleen nog een driebaansweg overgebleven: het vaste contract, het zzp-contract of het tijdelijke contract bij piekbelasting van het uitzendwezen. 'De contracten zijn overzichtelijker, contractanten krijgen meer rechten dan nu en de keuze voor een bepaald contract wordt natuurlijker.'

Ook het werkgeverschap wordt volgens Borstlap bevorderd. De oud-voorzitter ziet nog wel ruimte voor verbetering: 'Er is altijd ruimte voor verbetering, het is raar dat we nog altijd werklozen hebben terwijl het aantal vacatures oploopt.' Ook pleit Borstlap voor meer inclusiviteit bij de sociale partners in het oplossen van de problemen: 'Betrek daar ook de gemeentelijke sociale diensten, het UWV en het uitzendwezen bij. Dat kom ik niet tegen, die heb je nodig is, die hebben een functie in de arbeidsmarkt.'

ZZP

Borstlap vindt ook dat de SER de zzp'ers meer moet betrekken. Over het voorgenomen uurtarief voor zzp'ers van 35 euro zegt hij: 'Dat is een kwetsbaar punt, een uitwerkingspunt. Dat hebben wij niet opgenomen (in het rapport, red.), je krijgt handhavingskwesties, je moet kijken hoe dat uitpakt.'

Luister terug | 'Nog niets gedaan met aanbevelingen Commissie-Borstlap zelfstandigen'

Koerswijziging werkgevers

'Thijssen heeft veel werk gemaakt van de nota Brede Welvaart waarin staat dat de arbeidsmarkt zich meer moet ontwikkelen richting inclusiviteit en duurzaamheid. 'Als dat niet op orde is, kan het bedrijfsleven niet werken. Ik herken de koerswijziging bij VNO in dit akkoord. Ze krijgen de wendbaarheid van het vaste contract wel terug, het is een soort herstel van zaken die de afgelopen jaren niet zijn opgepakt, de sociale kwesties, de uitgerangeerde mensen. Dat is een winstpunt voor werkgevers want productiviteit is een probleem in ons land.'

Volgens Borstlap kan de productiviteit niet omhoog met zoveel flexwerkers en zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 'Investeren in mensen, dat is de sleutel tot productiviteitsontwikkeling.'

Luister terug | We moeten sleutelen aan het arbeidsrecht


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen