Arbeidsmarkt9 dec '21 11:24

AWVN luidt noodklok wegens oplopende personeelstekorten

Auteur: Remy Kock

Volgens werkgeversorganisatie AWVN ligt er een flink personeelstekort op de loer, en dus is er volgens AWVN-coördinator Anne Megens een nationaal actieplan nodig. Daarbij hoopt ze niet alleen op bijdrages van de werkgevers zelf, maar ook op bijdrages van de overheid en vakbonden.

Met het actieplan wil Megens de handen ineenslaan met andere organisaties als FNV, VNO-NCW en MKB Nederland. 'Uit ons onderzoek blijkt onder meer dat de hoge werkdruk een gevolg is van de personeelstekorten', stelt Megens. 'Dat is iets wat werknemers écht raakt.'

Luister ook | Aantal vacatures stabiliseert, maar is nog steeds hoog

Hoewel het tekort nijpend is, is er nog geen man overboord, aldus Megens. Er zijn dus nog oplossingen. 'Voor een deel moeten we mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan benutten. Er zijn bijna een miljoen mensen die nog steeds maar niet aan het werk komen', vertelt ze. 'Het zit 'm ook in mensen meer uren laten maken. Nederland deeltijdkampioen, daar is echt nog wel wat ruimte.'

Omscholen

Volgens Megens moet er ook langzaam ingezet worden op omscholing van mensen die momenteel nog in sectoren werkzaam zijn die in de toekomst mogelijk overbodig worden. 'Er liggen inmiddels miljarden op de plank voor scholing en ontwikkeling, maar het is nog steeds moeilijk om die middelen te benutten', vindt Megens. 'Daarom is het belangrijk om te onderstrepen dat deze krapte structureel is. Het is niet alleen een probleem van nu, maar dit is iets van de komende jaren, dus zullen we structureel moeten kijken hoe we werknemers van de ene naar de andere sector kunnen begeleiden.'

'Learning on the job'

Learning on the job zou ook soelaas kunnen bieden, maar een allesomvattende oplossing is het niet, betoogt Megens. 'Stageplekken en traineeships raden we zeker aan, maar dat is niet voor alle werkgevers weggelegd. Met name de kleinere werkgevers zijn deels afhankelijk van het beroepsonderwijs. Uit ons onderzoek blijkt ook dat er heel wat werkgevers zijn die zich zorgen maken over de kwantiteit én de kwaliteit van de schoolverlaters.'

Luister ook | Personeelstekort belemmert energietransitie

Hoewel bedrijfsscholing een mogelijke oplossing kan zijn voor werkgevers, moet de kwaliteit volgens Megens bewaakt worden. 'Je lost het nooit helemaal op met bedrijfsscholing alleen', concludeert ze. 'Ook de publieke onderwijsinstellingen moeten van voldoende kwaliteit zijn.'

Gerelateerde artikelen