Arbeidsmarkt7 jun '22 13:08Aangepast op 7 jun '22 13:35

EU-lidstaten bereiken principe-akkoord minimumloon

Auteur: Mark van Harreveld

EU-lidstaten zijn in het Europees Parlement een principe-akkoord over het minimumloon overeengekomen dat inhoudt dat EU-lidstaten moeten voldoen aan een ‘fatsoensnorm’ wat betreft het minimumloon. 'Kunnen mensen van hun minimumloon rondkomen?', vraagt Europarlementariër Agnes Jongerius zich af.

Agnes Jongerius tijdens de persconferentie over het akkoord
Agnes Jongerius tijdens de persconferentie over het akkoord (ANP / EPA / Julie Warnand)

'We zijn met een stap op weg naar een Europese richtlijnen voor fatsoenlijke minimumlonen. Het is een principe-akkoord. Volgende week gaat het naar de ministers van Sociale Zaken die ermee in kunnen stemmen. In juni moet het Europees Parlement ermee instemmen' zegt Jongerius die wel verwacht dat het gaat gebeuren. En is dat eenmaal het geval, dan zal Jongerius de lidstaten twee dingen vragen.

Luister ook | Ondernemerspanel over verhoging van het minimumloon

'Kijk of het minimumloon in je land adequaat is: kunnen mensen ervan rondkomen? Heeft het een goede relatie met het gemiddelde loon en het mediaanloon?' Jongerius merkt op dat wanneer die koppeling in Nederland gemaakt wordt het minimumloon op 14 euro zou komen te liggen. Het tweede punt op Jongerius' verlanglijst is dat er meer mensen in een cao terechtkomen. 'We hebben afgesproken dat in elk land tachtig procent van de mensen gedekt zou worden door een cao. Dat werkt als gelijkmaker in de samenleving, dat werkt goed in het tegengaan van armoede'.

Lees ook | 'Kabinet laat minimumloon eerder stijgen; AOW ook verhoogd'

'Die twee voorstellen moeten ze gaan doorvoeren in hun eigen nationale wetgeving'. Dergelijke zaken vallen weliswaar onder de nationale wetgeving van de lidstaten, Jongerius draagt ze niettemin op om elk jaar in kaart te brengen of hun minimumloon in kaar te brengen. 'Is het nog adequaat? Kunnen mensen de rekening betalen? Ze moeten aan Brussel rapporteren. Ze gaan er zelf over, maar ze moeten wel in kaart brengen of het aan internationale normen voldoet. En is dat het niet het geval, dan vragen we daarom.'

'Landen die te maken hebben met het feit dat er maar vijftig procent van de werknemers onder een cao valt, die moeten met hun sociale partner om tafel, en een plan maken hoe ze naar die tachtig procent komen en dat rapporteren'.

Lees ook | EU akkoord over 'fatsoensnorm' voor minimumloon


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen