Arbeidsmarkt6 aug '22 12:27

Deel sectorbestuurders FNV ziet niets in sociaal akkoord

Auteur: ANP

Binnen vakbond FNV is een verschil van mening over het nut van het sluiten van een sociaal akkoord. Bestuurders van verschillende sectoren binnen de bond hebben dat in een brief aan de top van FNV geschreven. Ingewijden bevestigen eerdere berichtgeving daarover in De Telegraaf. Zij denken dat het niet in het belang van de bond is om nu afspraken te maken.

(ANP / Hollandse Hoogte / Venema )

Bij een sociaal akkoord is namelijk altijd sprake van een compromis en moet de vakbond dus ook verworvenheden van werknemers opgeven als ruilmiddel. Bovendien zijn de bestuurders van mening dat met acties veel bereikt kan worden en dat een sociaal akkoord juist die acties in de weg zit.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga zei eerder, net als bestuurslid Petra Bolster, te denken aan een sociaal akkoord over het verbeteren van de koopkracht. Bolster liet eind vorige maand weten dat zo'n akkoord er voor Prinsjesdag zou kunnen zijn 'als de politieke wil er is'.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen