Arbeidsmarkt22 aug '22 07:10Aangepast op 22 aug '22 20:16

Ruim 40 procent Oekraïense vluchtelingen heeft werk gevonden

Auteurs: BNR Webredactie en Bart van Rijswijk

Ruim vier op de tien Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht voor de oorlog in hun land hebben hier werk gevonden. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij het UWV. Normaal gesproken moeten mensen van buiten de EU een speciale werkvergunning hebben, maar voor Oekraïners is deze regel aangepast.

Uit de cijfers blijkt dat vooral in de horeca en land- en tuinbouw veel gevluchte mensen uit Oekraïne aan het werk zijn. Het gaat om ruim 31.000 Oekraïense vluchtelingen, die zijn aangemeld bij het UWV. Een groot aantal mensen, zegt Liesbeth van Amersfoort van het UWV. 'We zijn uitgegaan van een veel lager aantal.'

Normaal gesproken moet voor iemand buiten de EU een werkvergunning worden aangevraagd, voor Oekraïners is deze maatregel geschrapt. Er is een meldplicht zodat de arbeidsinspectie kan bijhouden hoeveel Oekraïners aan het werk zijn.

Volgens Thijs Reuten, Europarlementariër van de PvdA, voorziet de stroom vluchtelingen in een behoefte op de arbeidsmarkt. 'Mensen die voor oorlog vluchten en wat willen doen zijn meer dan welkom, en kunnen een positieve bijdrage leveren.' Er is volgens het UWV veel vraag naar personeel, tijdelijk of voor langere termijn en dus ook seizoensarbeiders.

Statushouders

Hetzelfde percentage van arbeidsparticipatie wordt door statushouders pas bereikt na ongeveer vijfenhalf jaar, blijkt uit een eerdere publicatie van het CBS. Door een tijdelijke aanpassing van Europese regelgeving voor Oekraïense vluchtelingen kunnen deze mensen veel sneller aan het werk. Normaal gesproken moet daarvoor de asielprocedure zijn afgerond.

'De aanpassing van de regels heeft positief uitgepakt, en daar moeten we van leren', zegt Reuten. 'Zeer kansrijke vluchtelingen die nog in een asielprocedure zitten, moeten sneller worden toegelaten op de arbeidsmarkt.' Het zorgt er volgens Reuten voor dat iemand sneller op zijn eigen benen kan staan, zonder dat hij een beroep hoeft te doen op sociale voorzieningen. 'Een vluchteling zou bijvoorbeeld zelf aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning, in plaats van er een toegewezen krijgen.'

Europese aanpak

Volgens Reuten moet deze kwestie Europees worden geregeld. 'We hebben een integraal asiel- en immigratiebeleid binnen de EU nodig, om te voorkomen dat mensen per bootje naar de EU komen. Daarvoor zijn legale routes naar Europa nodig. En elementen uit de specifieke beschermingsrichtlijn voor Oekraïners zijn in te zetten voor andere vluchtelingen', zegt Reuten.

Ruim 40 procent Oekraïners aan het werk
Ruim 40 procent Oekraïners aan het werk (ANP / Harold Versteeg)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen