Arbeidsmarkt29 sep '22 09:24

'Voltijdsbonus helpt alleen op korte termijn'

Auteur: Joëlle Baelde

De Tweede Kamer debatteert over de historisch krappe arbeidsmarkt, die inmiddels in alle sectoren voelbaar is. Een van de oplossingen die wordt geopperd is een voltijdbonus, om het aantrekkelijker te maken meer uren te maken. 'Een voltijdsbonus helpt alleen op de korte termijn', zegt GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug.

Vergeten groep

Om vrouwen die deeltijd werken meer uren te laten maken, zou de overheid zich meer moeten richten op moeders met kinderen die wat ouder en zelfstandiger zijn, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarmee zou het arbeidsaanbod fors toenemen, al vraagt dat wel om nieuw beleid.

Het beleid richt zich nu vooral op moeders van jonge kinderen. Maar de groep vrouwen met oudere kinderen maakt volgens het onderzoeksinstituut de helft uit van alle in deeltijd werkende vrouwen. Het SCP spreekt van 'een vergeten groep' die, als ze meer gaan werken, het aandeel vrouwen in bijvoorbeeld hoge functies kan vergroten. Ook kunnen zij een bijdrage leveren aan het verhelpen van de krapte op de arbeidsmarkt.

Om vrouwen die deeltijd werken meer uren te laten maken, zou de overheid zich meer moeten richten op moeders met kinderen die wat ouder en zelfstandiger zijn.
Om vrouwen die deeltijd werken meer uren te laten maken, zou de overheid zich meer moeten richten op moeders met kinderen die wat ouder en zelfstandiger zijn. ( Jean-Pierre Jans)

Om dat te realiseren is volgens het SCP meer nodig dan verlofregelingen en kinderopvang. Bijvoorbeeld meer werken lonend te maken. Daarbij is het volgens het planbureau wel de vraag of het plan van het kabinet om een voltijdsbonus in te stellen meer vrouwen aan het werk krijgt. Het SCP denkt dat deeltijdwerken daarvoor te diep in de samenleving is ingesleten.

Lees ook | Vrouwen werken te weinig: 'Meer werken is financieel niet aantrekkelijk'

Dat denkt GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug ook. ‘Het rapport van de SCP gaat ook over culturele normen. Er worden nu twee dingen door elkaar gehaald. De structurele discussie over de arbeidsmarkt en de discussie over het deeltijd werken.'

Beperkt menselijk talent

We zijn volgens het Kamerlid 'gewend geraakt aan het feit dat we ontzettend goedkoop allemaal mensen kunnen krijgen'. Maar, zegt het Kamerlid, 'dat is niet haalbaar. Er is niet oneindig menselijk talent. De kernvraag is: hoe zetten we het schaarse menselijke talent in? Dat doen we op dit moment niet goed in de samenleving.’

Er zit zeker een probleem in het belastingstelsel, benadrukt Maatoug. 'We zien dat de marginale druk heel hoog is. Dat extra uur dat je werkt. En daar moet echt een oplossing voor komen. Maar je hebt niet morgen een belastingherziening.'

'Wat we ook zien is dat mensen die drieënhalf of vier dagen werken eigenlijk een dag gratis werken. Zoals juffen en meesters die op hun vrije dag het nakijkwerk doen. Helemaal eens dat we naar het belastingstelsel moeten kijken, en dat (extra) werken loont, maar in de kern zullen we áltijd beperkt menselijk talent hebben. En dat talent zetten we niet goed in. 8 procent van de werknemers vindt zijn of haar baan nutteloos. 17 procent twijfelt of zijn of haar baan iets toevoegt. Hebben we wel flitsbezorgers nodig? We hebben meer juffen en meesters nodig!’

Scholing

Het Kamerlid benadrukt het belang van (om)scholing. ‘Dat is echt de kern. We praten in Den Haag al jaren over een leven lang leren, ik noem het een leven lang lullen. Als je flitsbezorger bent en je wil de verpleging in, dan moet je je baan opzeggen, en heb je een hele periode geen salaris om je om te scholen. Dat hebben we slecht geregeld in Nederland.

Een voltijdsbonus helpt misschien op de korte termijn, maar we moeten het belastingstelsel herzien en daar vaart mee maken', aldus Maatoug.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen