Arbeidsmarkt14 nov '22 13:27

'Zorgwekkende toename aantal burn-outklachten'

Auteur: Jorn Lucas

Circa een op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten. Dat komt neer op 1,3 miljoen mensen, zo heeft TNO becijferd in opdracht van OVAL, de branchevereniging voor arbodiensten. 'De coronapandemie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat we elkaar ziek werken.'

Volgens het onderzoek is ook het aantal verzuimdagen door werkstress flink toegenomen. Vorig jaar verzuimden werknemers in totaal 11 miljoen dagen door werkstress. Dat betekende een stijging met 1,6 miljoen dagen in vergelijking met 2020. Ruim vier op de tien werknemers zouden graag zien dat er maatregelen worden genomen tegen werkstress. Daarnaast noemt 40 procent van de werkgevers werkdruk een groot risico. Een derde van de ondernemers zou al veranderingen hebben doorgevoerd in het organiseren van het werk.

Lees ook | Arbodiensten: long covid goed voor bijna een procent alle ziekteverzuim

Sociaal contact

Brancheorganisatie OVAL ziet een verband met het toenemende thuiswerken. 'Met name jonge medewerkers missen het sociaal contact. En ook voor werkgevers is het moeilijk om te controleren of het wel goed gaat met iemand.' OVAL-directeur Elwin Wolters spreekt van zorgwekkende cijfers.

De toename van het aantal klachten is echter niet volledig toe te schrijven aan de gevolgen van de coronapandemie, hoewel die dit jaar wel 'enorm zichtbaar' zijn geworden voor organisaties en werknemers. 'Werkdruk is nog steeds een taboe. Want ook voor de pandemie was al sprake van een toename van het aantal klachten. De druk om te presteren en altijd bereikbaar willen zijn is niet iets van nu.'

Lees ook | Meer burn-outklachten dan ooit bij jonge dokters

Ziekwerken

Bijkomend probleem is de krapte op de arbeidsmarkt, geeft Wolters aan. 'Er wordt meer werk door minder mensen gedaan, waardoor mensen nog meer op hun bordje krijgen.' Het gevolg is een vicieuze cirkel, een 'ratrace waarbij we elkaar ziek aan het werken zijn.' Volgens OVAL heeft inmiddels een op de vijf jongeren tussen de 15 en 25 jaar met betaald werk regelmatig stress over het werk.

Daarom is er actie nodig vanuit werkgevers, werkenden en vanuit de politiek. 'Dit kan door de inzet van preventie financieel aantrekkelijker te maken. Als we namelijk niets doen zitten werknemers nu, maar ook over tien jaar, met een burn-out ziek thuis op de bank', aldus Wolters. Hij pleit voor meer autonomie voor werknemers. 'Geef iemand meer tijd en ruimte om de werktijden te bepalen en het werk in te delen. En werknemers moeten zichzelf afvragen wat hen energie kost en wat juist energie oplevert.'

Week van de Werkstress

Tijdens de Week van de Werkstress wordt de aanpak van werkstress onder de aandacht gebracht. De oplossing ligt volgens OVAL in een gezamenlijke aanpak. 'Pak je pauzes, zet je telefoon af en toe uit en ga het gesprek aan.'

Circa een op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten. Dat komt neer op 1,3 miljoen mensen, zo heeft TNO becijferd in opdracht van OVAL, de branchevereniging voor arbodiensten.
Circa een op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten. Dat komt neer op 1,3 miljoen mensen, zo heeft TNO becijferd in opdracht van OVAL, de branchevereniging voor arbodiensten. (ANP / Richard Brocken)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen