Arbeidsmarkt12 apr '23 16:56

'Nederland is wereldkampioen deeltijd werken, dat moet anders'

Auteur: Myrthe Koopman

Vrouwen werken nog altijd minder dan mannen als het aankomt op betaalde arbeid. Dat verschil begint al wanneer vrouwen zijn afgestudeerd, bevestigen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt dit niet als een verrassing, maar 'het moet wel veranderen'.

Volgens de minister is Nederland al langere tijd een soort 'wereldkampioen deeltijd werken', met name bij vrouwen. 'Die traditionele rolverdeling is in Nederland heel prominent aanwezig en werkt op alle mogelijke manieren door', ziet Dijkgraaf. Zo bouwen vrouwen minder pensioen op, zijn ze financieel minder onafhankelijk en is deeltijd werken een van de oorzaken waardoor vrouwen niet kunnen doorgroeien naar topposities.

Cultuurverandering

Wat bij de minister heftig binnenkomt, is dat die patronen direct na het afronden van een studie bij vrouwen al zichtbaar zijn. 'Het zit dus diep ingebouwd in de normen in onze samenleving, het heeft met cultuur te maken.' Dijkgraaf stelt dat het lastig is om een cultuurverandering te verwezenlijken, maar dat het creëren van bewustwording daarvoor een eerste belangrijke stap in de goede richting is.

‘Onbewust wordt aan vrouwen de boodschap gegeven dat het vanzelfsprekend is om deeltijd te werken’
Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Die bewustwording moet niet alleen bij vrouwen ontstaan, maar ook zeker bij mannen. 'Het is niet aan de taak van de overheid om voor de mensen keuzes te maken, maar er zitten momenteel veel onbewuste keuzes in ons land. Daardoor wordt aan vrouwen de boodschap gegeven dat het vanzelfsprekend is om deeltijd te werken', licht de minister toe.

Eerlijke verdeling

Dijkgraaf pleit er dan ook voor dat vrouwen zich er bewust van worden dat deeltijd werken in bepaalde levensperiodes een uitkomst kan bieden, maar dat ze er niet 'eeuwig in moeten blijven hangen'. Daarnaast is het ook van belang dat mannen en vrouwen erop worden gewezen dat het van belang is dat de zorgtaken eerlijk worden verdeeld. 'Dat moeten we ook voor mannen bespreekbaar maken.'

Lees ook | Minder lesgeven, meer tijd en ruimte: de pilot slimmer collegejaar is van start

Momenteel geeft slechts één op de tien ouders met kinderen aan dat de zorgtaken wel evenredig verdeeld zijn. De minister hoopt dat wanneer er stappen worden gezet op het gebied van kinderopvang en verlofregelingen, dit percentage zal toenemen.

Volgens minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is Nederland 'wereldkampioen deeltijd werken, vooral bij de vrouwen.'
Volgens minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is Nederland 'wereldkampioen deeltijd werken, vooral bij de vrouwen.' (Peter Hilz )

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen