Arbeidsmarkt1 jun '23 15:32

Krappe arbeidsmarkt wordt iets minder krap

Auteurs: Jorn Lucas en ANP

Het aantal nieuwe vacatures zal opnieuw gaan dalen. Uitkeringsinstantie UWV gaat uit van een krimp van 8 procent dit jaar. 'Dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat de economie behoorlijk afkoelt waardoor de banengroei in een lagere versnelling terechtkomt', zegt hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV Rob Witjes.

Image
(ANP / ANP)

'Een aantal sectoren schreeuwt om personeel, maar de afkoeling van de economie geeft de arbeidsmarkt iets meer lucht', zegt Witjes. 'Wij zien een lagere groei van het aantal banen, waardoor er maar minder nieuwe vacatures ontstaan.'

Lees ook | 'Nederland stevent af op een recessie'

Iets minder dan record vorig jaar

Voor dit jaar verwacht het UWV dat het aantal banen met 1,4 procent zal toenemen, wat gelijk staat aan zo'n 165.000 banen. 'Een enorm hoog aantal, maar iets lager dan het record van vorig jaar. Toen was het bijna 1,6 miljoen.' Voor volgend jaar verwacht het UWV een groei van ongeveer 61.000 banen, wat gelijk staat aan 0,5 procent.

De krapte is daarmee volgens het UWV nog steeds erg aanwezig in enkele sectoren. 'In bijna alle sectoren daalt het aantal nieuwe vacatures, behalve In de de zorg en bij de overheid', zegt Witjes. De cijfers over de industrie-sector springen er wat hem uit. 'Daar verwachten we voor dit jaar en voor volgend jaar minder vacatures terwijl er ook minder mensen nodig zijn.' Datzelfde wordt verwacht in de bouw en bij vervoer- en transportbedrijven.

‘De verwachting is dat er nog steeds een hoog aantal parttimers zal blijven, ondanks de oproep van het kabinet mensen meer uren te laten werken’
Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV

Bedrijven in deze sectoren moeten gaan nadenken over het benodigde personeel. Door verdere automatisering zijn er uiteindelijk minder mensen nodig. 'Maar kijk ook naar processen, taakgebieden en functies. Zodat je met minder mensen hetzelfde werk kan doen.'

Lees ook | 'CPB-rapport is echt een verademing'

Verder blijft de groei van het aantal gewerkte uren naar verwachting achter bij de banengroei in 2023 en 2024 met respectievelijk 1,2 procent en 0,4 procent. Daardoor daalt het gemiddelde aantal uren per baan. Daarmee wordt de trend voortgezet die op de lange termijn te zien is in het percentage mensen dat in deeltijd werkt, stelt het UWV. 'De verwachting is dat er nog steeds een hoog aantal parttimers zal blijven, ondanks de oproep van het kabinet mensen meer uren te laten werken', zegt Witjes.

Kwalitatieve mismatch

Volgens het UWV wordt de krapte op de arbeidsmarkt veroorzaakt door een 'kwalitatieve mismatch'. Dat wil zeggen dat het aanbod van mensen dat werk zoekt niet aansluit op de vraag van werkgevers. Bedrijven zijn in meerdere mate op zoek naar mensen die over bepaalde vaardigheden beschikken. Werkzoekenden die zich deze vaardigheden onvoldoende eigen maken, komen zo op steeds grotere achterstand. Het UWV pleit dan ook onder meer voor betere omscholing, iets waar de uitkeringsinstantie naar eigen zeggen in kan ondersteunen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen