Beurs15 nov '12 09:36Aangepast op 15 nov '12 11:29

Economie krimpt fors

Auteur: Marjan van den Berg

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 1,1 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de eerste twee kwartalen was er nog een lichte groei te zien. Peter Hein van Mulligen (CBS): "Toen deed de export het heel goed en hadden we toch twee kwartalen van een kleine groei, maar nu zakt die exportgroei in en dat betekent dat de binnenlandse bestedingen de Nederlandse economie toch weer in een krimp drukken."

Vergeleken met het derde kwartaal van 2011 kromp de economie met 1,6 procent. De consumptie door huishoudens en de investeringen zijn gedaald, de uitvoer groeide nog licht maar minder dan in voorgaande kwartalen. Het derde kwartaal van 2012 kende één werkdag minder dan het derde kwartaal van 2011.

Consumptie
De economie heeft zwaar te lijden onder de almaar krimpende consumptie door huishoudens. Er worden vooral minder duurzame goederen verkocht. Harde klappen vallen ook in dit geval bij bestedingen aan personenauto's.

Nederland doet het op consumptiegebied slechter dan landen om ons heen, zegt Van Mulligen. Dat is voor een groot deel te wijten aan de ontwikkelingen op de woningmarkt. "In Nederland bleven de huizenprijzen jarenlang stijgen. (...) De consumptie steeg dan mee want hogere huizenprijzen betekenen dat mensen meer bestedingsruimte hebben. Nu zien we daar het spiegelbeeld van. De huizenprijzen dalen en daardoor staan de vermogens onder druk en durven mensen minder snel iets uit te geven."

De consumptie door de overheid nam met 0,2 procent licht toe. Dit kwam vooral door een verdere stijging van de zorguitgaven.

Productie
Met uitzondering van de overheid en zorg was de productie in het derde kwartaal in alle bedrijfstakken lager dan een jaar eerder. Bij de bouw was de daling met 8,0 procent het grootst.

Arbeidsmarkt
Het CBS publiceerde ook werkloosheidscijfers over oktober. In die maand was 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos. In totaal zaten 563.000 mensen zonder baan. In september bedroeg de werkloosheid nog 6,6 procent. Vooral meer mensen van 45 jaar en ouder verliezen hun werk.

Intussen neemt het aantal vacatures verder af. Eind september waren er 108.000 vacatures, 1000 minder dan in het kwartaal ervoor. Vooral in de zorg was er minder vraag. De vacaturegraad is sinds 2003 niet zo laag geweest: per 1000 banen bestaan er 13 vacatures, aldus het CBS, dat constateert dat de dynamiek op de arbeidsmarkt afneemt.

Werkgelegenheid
In het derde kwartaal van 2012 daalde het aantal banen, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, met 21 duizend in vergelijking met het tweede kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2011 waren er 75 duizend banen van werknemers minder. Dit is een daling van 0,9 procent.

In bijna alle bedrijfstakken waren er minder banen dan een jaar geleden. De bouwnijverheid werd het hardst getroffen met een daling van 17 duizend banen. In de zorg is nog een kleine stijging te zien.

Investeringen
In woningen, bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken werd in het derde kwartaal minder geïnvesteerd. In vergelijking met het tweede kwartaal daalden de investeringen in vervoermiddelen fors. De grootste daling vond plaats bij de investeringen in personenauto’s. Ook de investeringen in machines en installaties krompen.

Uitvoer
De uitvoer van goederen en diensten is in het derde kwartaal met 1,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal groeide de uitvoer nog met 4,4 procent. Vooral in uitvoer van niet-Nederlandse producten zit groei. Nederlandse producten werden juist minder uitgevoerd.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen