Beurs19 dec '13 13:29

Smits redelijk tevreden over stabiele overslag Havenbedrijf Rotterdam

Auteur: Harmen Simon Teunis

Hans Smits, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, is tevreden over stabiele overslag van het havenbedrijf. "Ik zou zeggen redelijk tevreden, gezien de economische omstandigheden in Nederland en Europa. Het houdt niet over."

De overslag van het havenbedrijf komt met 442 miljoen ton uit op hetzelfde niveau van 2012. Maar als je dan bedenkt dat dit jaar ook de overslag van de haven van Dordrecht wordt meegeteld, betekent dat dus eigenlijk lichte krimp.

Het stabiele cijfer is een saldo van plussen en minnen, zegt ook Smits. "We hebben een behoorlijke plus gezien in de droge goederen, zoals ijzererts en kolen. Dat gaat naar Duitsland. Een min in de aanvoer van ruwe olie vooral. En ook wel een min in aan- en afvoer van containers. Vooral dat laatste is een rechtstreeks gevolg van de hele slechte economische situatie."

Maar de scheidend directeur is niet treurig dat er het afgelopen jaar per saldo geen groei is bereikt. "Want aan de andere kant hebben we sinds de crisis marktaandeel gewonnen ten opzichte van de andere havens in Europa. Dat is natuurlijk ook een belangrijke graadmeter voor de toekomst van onze haven."

Kolen
Dat er een groei van de overslag van droge goederen, komt vooral door de aanvoer van kolen. En dat komt weer door de lage kolenprijs. "Dat betekent dat gascentrales in Europa stil liggen en kolencentrales draaien. De productie van kolen in Duitsland wordt steeds minder. Er gaan kolenmijnen dicht. En dan met nieuwe kolencentrales in Duitsland en bij ons betekent het simpelweg veel meer kolenaanvoer.”

Spoor
Smits maakt zich zorgen om de ontsluiting van de haven over het spoor. In een afscheidsinterview met Nieuwsblad Transport gaf Smits aan dat er snel een openbaar spoorterminal op de Maasvlakte. "Het probleem is dat we straks vanaf de Maasvlakte vanaf veel terminals die containers op één trein moeten krijgen. Want je moet volle treinen hebben. En dat vraagt medewerking en samenwerking tussen partijen die aan de andere kant met elkaar concurreren. Ik heb een oproep gedaan aan alle partijen om even over de eigen schaduw heen te stappen en te zorgen dat we een heel mooi spoorproduct krijgen om die containers af te voeren naar het achterland."

Luister vrijdag vanaf 09:30 uur naar Paul van Liempt, voor een uitgebreid gesprek met Smits over de toekomst van de Rotterdamse haven.

Gerelateerde artikelen