Beurs14 aug '15 09:34

Nederlandse economie groeit slechts een beetje

Auteur: BNR Webredactie

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van de drie maanden ervoor, meldt het CBS. De meeste cijfers zijn positief, maar de gasinkomsten zijn sinds 2013 maar liefst gehalveerd, schat minister Kamp.

Had minister Kamp geen rem gezet op de Groningse boringen, dan zou de economie met 0,5 procent zijn gegroeid, zegt verslaggever Jigal Krant. "Dat betekent dat we het best goed doen. Frankrijk maakte vanochtend bekend dat er geen economische groei was en in Duitsland groeide de economie met 0,4 procent. Dus je mag concluderen dat de Nederlandse economie er beter voor staat dan die 0,1 procent doet vermoeden."


 

Kamp is vooral blij met de omzetverbetering van 5 procent van de detailhandel en liefst 10 procent van de bouw, zegt hij tegen verslaggever Jeroen Stans. Dat daar het effect van minder gasinkomsten tegenover staat is een forse tegenvaller, zegt Kamp. "We hadden in 2013 ruim 15 miljard euro aan gasinkomsten als Nederlandse staat en ik zou niet verbaasd zijn als dat dit jaar ongeveer op de helft uitkomt en dat is een behoorlijke klap die verwerkt moet worden."

Aardgasopbrengsten
Ook het kabinet was zich destijds terdege bewust van de gevolgen van de lagere aardgasopbrengsten voor de economische groei. "We hebben in de eerste plaats rekening te houden met de veiligheidssituatie in Groningen en als gevolg daarvan was het noodzakelijk om de aardgasproductie te verminderen. Bovendien is het zo dat de aardgasprijs daalt en het effect van die beide schat ik in als een halvering van de aardgasinkomsten."

Dankzij de toenemende export, hogere bedrijfsinvesteringen en hogere consumentenbestedingen is er sprake van een groei van 2 procent en volgend jaar 2,4 procent. "Dat zijn weer ongeveer de niveaus van voor de crisis en daar zijn we blij mee. Het aantal vacatures neemt ieder kwartaal weer toe, het aantal banen neemt toe en het aantal werklozen neemt af, maar we mogen absoluut nog niet tevreden zijn. We hadden voor de crisis 250.000 minder werklozen, dus we moeten volop doorgaan." 

"Bij gesprekken over de begroting van volgend jaar is zeker ook de situatie van de verschillende inkomensgroepen van belang. Wie gaan erop vooruit, wie gaan er niet op vooruit, welke redenen zijn daarvoor en wat moet daar aan gedaan worden? Daar gaat het kabinet nu over spreken."

Crisis over
De groei was dan ook aanzienlijk beperkter dan in het eerste kwartaal, toen een plus van 0,6 procent werd gemeten. De Nederlandse economie was in het tweede kwartaal 1,6 procent groter dan een jaar eerder. Zo lijkt de crisis vrij definitief te zijn afgeschud, met hooguit wat Chinese en Griekse wolkjes in de conjuncturele lucht boven Nederland. "De voorspelling van het CBS is 2,2 procent over het hele jaar. Ze denken hier bij het CBS dat we niet meer snel in de negatieve cijfers gaan komen."

De groei werd afgelopen kwartaal vooral gedrukt door de afname van de gasproductie. De Nederlandse regering draaide de gaskraan gedeeltelijk dicht om het risico van aardbevingen in Groningen te verkleinen. Hierdoor daalde de export van gas, terwijl de invoer steeg. Volgens het CBS bleef het economische beeld verder gunstig, met positieve bijdrages van de consumptie, de investeringen en de export. De Nederlandse economie is nu min of meer terug op het niveau van voor de economische crisis, die zeven jaar geleden losbrak.

 

Consumentenvertrouwen
Dankzij de lichte verbetering van de werkgelegenheid en het herstel op de woningmarkt durven consumenten weer meer uit te geven. Daarbij namen vooral de uitgaven aan elektrische apparaten en meubels toe. Bedrijven gaven meer uit aan machines, telecommunicatie en software. Ondernemers werden daarbij positiever over de toekomst en voerden de bezetting in hun fabrieken en bedrijven op tot het hoogste peil sinds 2008.

De Nederlandse economie was in het tweede kwartaal 1,6 procent groter dan een jaar eerder.

Vertrouwen ondernemers
Ondernemers zagen het aan het begin van het derde kwartaal wat zonniger in dan een kwartaal eerder, becijferde het CBS. Het ondernemersvertrouwen bereikte het hoogste niveau sinds het derde kwartaal van 2011.

Per saldo zagen 7 procent van de ondernemers hun winstgevendheid afgelopen kwartaal verbeteren, bleek uit een peiling van het statistiekbureau. Dat is het hoogste percentage sinds 2008. Vooral in de bouw en in de groothandel is het vertrouwen verbeterd. In de bouw is de bedrijvigheid flink toegenomen, mede door het verder aantrekken van de woningmarkt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen