Beurs16 jan '12 15:01Aangepast op 16 jan '12 15:39

Foute berichtgeving tandartsen kwalijk

Auteur: Harmen Simon Teunis

De beweringen over te hoge tarieven voor tandartsbezoeken zijn onjuist en misleidend... vindt de branchevereniging.

Volgens branchevereniging NMT is er geen enkele aanleiding om te beweren dat de gemiddelde prijs voor een tandartsbezoek door het experiment met vrije prijzen voor tandartsen is gestegen.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit blijven veel tandartsen met hun prijzen in de buurt blijven van de prijzen van vorig jaar.

Prijslijsten
Voor de eerste prijspeiling onderzocht de NZa acht prestaties en vergeleek de prijzen van nu met die van 2011. Verder vroeg de organisatie bij 247 aanbieders de prijslijst op. In totaal 173 tandartsen leverde die binnen een week aan. Aan deze eerste steekproef verbindt de NZa echter nog geen conclusies omdat prijzen gedurende het jaar nog kunnen veranderen.

Kwalijke zaak
Rob Barnasconi, voorzitter van de NMT noemt de foutieve berichtgeving over dure tandartsen een kwalijke zaak. "In oktober toen tandartsen hun tarieven nog niet eens hadden vastgesteld, sprak een aantal verzekeraars al over hogere tarieven", aldus de preses. "De verzekeraars halen met hun daden en berichtgeving omver waar wij jarenlang voor hebben gewerkt: terecht vertrouwen in uitstekende en betaalbare mondzorg." Volgens de NMT moeten de zorgverzekeraars stoppen met het creëren van paniek.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft eerder gedreigd het experiment stop te zetten als de tandartsen het gebruiken om de prijzen op te drijven.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen