Beurs22 okt '13 14:18Aangepast op 22 okt '13 16:38

Verouderde code Tabaksblat moet worden aangepast

Auteur: BNR Webredactie

De code-Tabaksblat, de gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven, is achterhaald. Dat zeggen de samenstellers van de code, die willen dat hun kindje wordt aangepast. Zij hebben daarop aangedrongen bij minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Peter Paul de Vries was lid van de commissie Tabaksblat en is voormalig directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Hij zegt tegen BNR: "Wat er tot nu toe is gebeurd, is dat er Monitoring Commissies worden ingesteld. Die kijken dan of de regels die tien jaar geleden zijn vastgelegd, worden nageleefd. Als je de regels niet aan de tijd aanpast, worden ze op een gegeven moment wat gek. Sindsdien hebben we een financiële crisis gehad en veel beloningsschandalen. Dat betekent dat de code, ons eigen werk, nog eens over gedaan moet worden. Dat geldt in het buitenland ook."

Oud werk
Wat De Vries wil veranderen? "Er moet in ieder geval aandacht zijn voor de beloningsparagraaf. Het was onze opdracht destijds niet, maar we hebben geprobeerd om iets te doen aan te hoge bonussen, optieregelingen en vertrekregelingen. Dat is ons onvoldoende gelukt, dus moet een nieuwe code daar scherper in zijn en meer transparantie in afdwingen. Ik denk ook dat we wat strenger moeten zijn in de naleving. Tot nu toe was het zo dat je het gewoon mocht uitleggen als je afweek van de code. Dat moet ook niet. En 2013 is gewoon anders dan 2003, het is gewoon oud werk geworden."

Ruimte voor te nemen beslissingen
Jaap Koelewijn, hoogleraar finance aan Nyenrode Universiteit, begrijpt de noodzaak van een nieuwe code wel. "De code-Tabaksblat was een toch heel belangrijke stap die is gezet om een aantal zaken in Nederland goed te gaan regelen. Het is ook een heel open code. Het was op principes gebaseerde code. Je ziet nu dat de code ruimte laat voor vrij te nemen beslissingen."

Koelewijn vindt in het bijzonder dat er verbetering mogelijk is in naar de mate waarin uitgelegd wordt waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. "Ik denk dat De Vries gelijk heeft dat je in een bepaald opzicht de code moet aanpassen en inderdaad ook op het gebied van de beloningen en exit-regelingen. Daar zijn nog wel punten te verbeteren."

Onderhandelingsmacht
Dat bestuurders nog veel onderhandelingsmacht over hun eigen beloning hebben, zoals de commissieleden schrijven, ligt ook aan degene met wie zij onderhandelen, zegt Koelewijn. "Kijk naar het recente schandaal, buiten de corporate sector maar wel in Nederland, bij Vestia. Daar kreeg de directeurbestuurder een zeer aantrekkelijke vertrekregeling. Dan denk ik dat de man heel slim en gehaaid is geweest. Maar er waren wel toezichthouders die uiteindelijk de bevoegdheid hadden om die vertrekregeling vast te stellen."

Kwaliteit van toelichting
De hoogleraar vindt dat de toezichthouders zo nu en dan weinig rekening lijken te houden met het maatschappelijk klimaat. "Het is natuurlijk niet zo dat de maatschappij dicteert wat een vertrekregeling moet zijn. Maar de kwaliteit van de toelichting op de vertrekregelingen is niet altijd even geweldig. Soms zie je ook vertrekregelingen waarbij het echt heel duidelijk dat men om de regels heen werkt, door bijvoorbeeld adviseurschappen mogelijk te maken of andere zaken."

Koelewijn heeft ook wel een idee hoe de nieuwe beloningsparagraaf er uit moet zien. "Ik denk dat er duidelijker uitgelegd moet worden waarom een bepaalde regeling wordt toegekend. Ik kan me dus voorstellen dat als er bijzondere omstandigheden zijn dat je, bijvoorbeeld wanneer door oorzaken buiten zichzelf wordt gedwongen te vertrekken, een wat ander beleid voert dan wanneer iemand een wanprestatie levert. Maar ik denk dat het nog heel veel belangrijker dat men ook uitleg geeft waarom het gebeurt."

"Men moet zich in ieder geval niet overgeven aan het bedenken van oplossingen waarvan voor de goede lezer duidelijk is dat je probeert onder de regels of de geest van de regels uit te komen", vult Koelewijn aan. "Dat zijn nou net de dingen die bij het publiek weerstand oproepen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen