Beurs22 dec '14 07:46Aangepast op 22 dec '14 15:59

DNB eist vertrek Delta Lloyd-CFO

Auteur: Thijs Baas

De Nederlandsche Bank eist het vertrek van CFO bij Delta Lloyd Emiel Roozen. Daarnaast legt de toezichthouder Delta Lloyd een boete op van 23 miljoen euro. De verzekeraar gaat in beroep tegen het besluit.

DNB wil dat Delta Lloyd uiterlijk begin 2016 een nieuwe financieel directeur benoemt. De toezichthouder vindt de huidige financiële topman, Emiel Roozen, niet langer geschikt voor zijn functie. Dat meldde de verzekeraar maandag.

Delta Lloyd besloot in de zomer van 2012 de afdekking van renterisico's te verminderen, vooruitlopend op de invoering door DNB van een vaste rekenrente voor de berekening van verzekeringsverplichtingen met een looptijd langer dan 20 jaar. Daarmee heeft de verzekeraar volgens de centrale bank onzorgvuldig gehandeld.

Verschil van inzicht
"Laat ik vooropstellen dat wij vandaag informeren over verschil van inzicht met DNB", zegt voorzitter Jean Frijns van de Raad van Commissarissen in een reactie op BNR. "De aanleiding voor dit verschil van inzicht zijn transacties die Delta Lloyd in 2012 heeft uitgevoerd om het risico van rentedaling af te dekken. De conclusies die DNB aan haar onderzoek naar deze transacties heeft verbonden kunnen wij niet rijmen met de feiten zoals wij die als Raad van Commissarissen hebben geconstateerd.”

Over welke feiten hij het heeft en welke conclusies de DNB daaruit heeft getrokken? Frijns: “Heel in het kort: de DNB vindt dat wij gehandeld hebben op basis van vertrouwelijke informatie, dat wij gehandeld hebben in strijd met onze eigen normen ten aanzien van zorgvuldige bedrijfsvoering en wat meer algemeen hebben ze een discussie met Delta Lloyd over onze risicohouding. Wij hebben een eigen onderzoek gedaan. Wij vinden dat Delta Lloyd gehandeld heeft in lijn met het eigen risicobeleid, dat de transacties gericht waren op de belangen van alle stakeholders en in overeenstemming waren met het geldende risicomanagementbeleid."


'Roozen kan blijven zitten'
De CFO wordt weggestuurd. Frijns zegt dat hij betrouwbaar bevonden is en de DNB zegt dat hij niet geschikt is. Het kan allebei waar zijn, maar als hij niet geschikt is heeft Frijns een probleem, niet waar? “We zijn het niet eens met de conclusie van DNB dat onze CFO niet geschikt is voor zijn taak. […] We zullen de beslissing van DNB voorleggen aan de rechter en we hebben er vertrouwen in dat de uitspraak van de rechter zal zijn dat de heer Roozen gewoon kan blijven zitten.”

Waarom Roozen niet geschikt zou zijn? Frijns: "Ja, dan gaan we in enorme details...." Dat uw CFO wordt weggestuurd is een van de belangrijkste details. Als hij ongeschikt is, is dat geen detail waar we het niet over moeten hebben. Frijns weer: "Nee, maar dan gaat het inderdaad over competenties. Er is een hele lijst van acht competenties. Dan gaat het over oordeelsvermogen, in die trant zit het. Dat is de competentie waarop hij ongeschikt wordt geacht."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen