Beurs5 aug '15 10:56

Martinair teruggefloten

Auteur: BNR Webredactie

Bij de aangekondigde reorganisatie van Martinair is volgens de Ondernemingskamer niet alles volgens het boekje gegaan. Desondanks zegt Martinair door te kunnen gaan met reorganiseren.

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat het besluit van de eerder dit jaar aangekondigde saneringsronde niet helemaal volgens het boekje is genomen. Maar volgens de luchtvaartmaatschappij heeft die uitspraak geen gevolgen voor de uitvoering van de plannen.

Dit jaar en in de loop van volgend jaar wordt de vloot in stappen teruggebracht van tien naar vier toestellen. Daarbij verdwijnen honderden banen.

De ondernemingsraad (or) van Martinair verzette zich hiertegen en stapte naar de rechter. De or kwam met meerdere bezwaren, maar daarvan werd er uiteindelijk maar een toegewezen.

Volgens de rechter was het reorganisatiebesluit op het punt van de gevolgen voor het personeel en de financiële onderbouwing daarvan onvoldoende gemotiveerd. Het was onder meer niet duidelijk of Martinair alle benodigde ontslagvergoedingen wel zou kunnen betalen. KLM heeft inmiddels toegezegd een lening van maximaal 50 miljoen euro te zullen verstrekken om de kostenposten te kunnen afhandelen.

De or vond het onder meer onbegrijpelijk dat de directie van Martinair niet wilde ingaan op een alternatief plan, waarmee veel werkgelegenheid kan worden behouden. Maar uit de stukken die bij het hof zijn ingediend blijkt dat de luchtvaartmaatschappij het alternatief wel degelijk heeft besproken, en afgewezen.

Bij het vonnis heeft de Ondernemingskamer ook rekening gehouden met de nijpende financiële situatie waarin Martinair verkeert. Hierdoor is het van belang dat het bedrijf snel maatregelen kan nemen.

De or van Martinair beraadt zich nog op een reactie.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen