Beurs27 mei '13 22:59Aangepast op 28 mei '13 04:14

'Subsidieer on the job-training voor oudere werknemer'

Auteur: Thijs Baas

On the job-training voor oudere werknemers is cruciaal om hun dalende productiviteit tegen te gaan. Volgens Sweder van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, is subsidie nodig om werkgevers over de streep te trekken.

Uit onderzoek blijkt dat het productiviteitsverlies sterk samenhangt met hoeveel er verandert in de sector waarin ze werken, zegt Van Wijnbergen maandagavond in Newsroom. "In sectoren waar heel veel IT gebruikt wordt gaat dat harder dan in sectoren waar weinig IT gebruikt wordt. Dus ik zou zeggen: zorg dat daar on the job-training is, zodat mensen die nog een baan hebben die baan kunnen houden of binnen het bedrijf wat anders kunnen doen."

Subsidie is volgens Van Wijnbergen nodig omdat bedrijven dat niet uit zichzelf zullen doen. "De terugverdienhorizon is te weinig, maar de sociale kosten van het niét doen zijn heel hoog. Dat vind ik een argument voor subsidie en dat vind ik een van de maatregelen die ik graag zou willen zien: on the job-training, door bedrijven van oudere werknemers, zodat die oudere niet zo snel ontslagen hoeft te worden." 

Demotie
Daarom zijn structurele veranderingen op de arbeidsmarkt nodig, beaamt Arnoud Boot, hoogleraar corporate finance en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Ook het automatisch meegroeien van de inkomens met de leeftijd van de werknemers mag wat hem betreft best op de schop. "Demotie wordt gezien als iets wat niet kan, terwijl je eigenlijk een baan moet hebben naar capaciteit op je leeftijd. We moeten oudere werknemers zeker in de crisis meer in bescherming nemen, maar elke oudere moet ook bereid zijn om een baan tegen een lager inkomen aan te nemen."

Pieter Gautier, hoogleraar macro- en arbeidseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, ziet praktische bezwaren tegen het voorstel van Van Wijnbergen om trainingen on the job te subsidiëren. "Het probleem van ouderen trainen is dat je er misschien maar tien jaar profijt van hebt. Ik zie als een grootste probleem dat ouderen heel veel ontslagbescherming opbouwen, waardoor het niet aantrekkelijk is om naar een andere werkgever over te stappen."

Reïntegreren
Dat de dienstverlening aan werkgevers verbeterd moet worden, houdt volgens Ton Druijf van Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam nog niet in dat bijscholingsprojecten gesubsidieerd moeten worden. "Wat wij vooral doen is het reïntegreren bij de werkgever zelf. Dus geen mensen in klasjes zetten, maar ze direct bij werkgevers mee laten draaien, dát zien wij nu als het beste middel, maar met subsidies trekken we echt niet alle werkgevers over de streep."

Dat is volgens Van Wijnbergen ook niet de kern van de zaak. "Het argument is niet dat alle training on the job gesubsidieerd moet worden. Voor een deel heeft een werkgever er zelf ook belang bij om dat te doen. Maar hoe ouder de werknemer, hoe minder het belang van de werkgever erbij is, gegeven de hogere sociale kosten van oudere werklozen. Leg daar dan wat bij."

"Als werkgevers alleen een korte horizon zien, dan kun je wel de pensioenleeftijd verhogen, maar als dat alleen maar betekent dat mensen langer ww of bijstand krijgen in plaats van aow, dan vervang je alleen het label op de uitkering. Bij de hele pensioenhervorming hoort een programma dat mikt op verhoogde arbeirsmarktparticipatie van ouderen."

Kleinschalige projecten
Druijf ziet dat er nog steeds sectoren zijn waar nog vraag is, zoals in de hospitality, zorg en transport en logistiek. "We zijn daar met kleinschalige projecten bezig om toch ruimte te creëren om werkzoekenden aan de gang te krijgen. We zijn met werkgevers in gesprek om ervoor te zorgen dat we hun vraag wat helderder krijgen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen