Beurs3 sep '12 07:31

Intensievere landbouw nodig voor groeiende wereldbevolking

Auteur: Harmen Simon Teunis

De Nederlandse landbouw moet nog intensiever worden. Dat zegt Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit in een interview in Trouw.

Volgens Dijkhuizen betekent de groei van de wereldbevolking en welvaart in opkomende economieën dat er meer vlees en zuivel gebruikt gaat worden.

"Dat betekent dat de voedselproductie - voor mens en dier samen - per hectare moet verdubbelen. Als we nu gaan roepen dat die intensieve landbouw zijn langste tijd heeft gehad, dan gooi je het kind met het badwater weg", aldus Dijkhuizen.

Alternatief is meer honger
De wereldbevolking groeit met 2 miljard tot 9 miljard mensen in 2050, stelt Dijkhuizen. "De biologische landbouw is een stuk minder effectief en vraagt dus veel meer ruimte. Waar halen we die vandaan als er 2 miljard mensen bijkomen? Lokale of regionale productieketens brengen geen optimale landbouw voort. We moeten zoveel meer produceren, dat kan alleen als we het wereldwijde systeem optimaliseren. Het alternatief is meer honger.'

Er is niet zoveel mis met intensieve landbouw vindt Dijkhuizen, zeker niet met de Nederlandse. "Als je kijkt naar ons pluimvee: de uitstoot per kilogram product is amper hoger dan die van vleesvervangers. Nederlandse boeren zijn wereldkampioen op deze punten. Wij zijn de Usain Bolt van de voeding. De wereld van straks zal lijken op Nederland."

Extensiever niet beter voor het milieu
Volgens Dijkhuizen is het dan ook een misverstand dat extensiever produceren beter zou zijn voor het milieu. "Als je dat doorrekent, de hele keten van grondstoffen tot aan het eindproduct, is het juist verstandig om hoog productief te zijn en intensief. Dan heb je de geringste uitstoot voor het klimaat, CO2 en andere zaken en je hebt de minste grondstoffen nodig per kilo product. Dus als je die wereld wilt voeden, en twee keer zoveel moet produceren, doe het dan op de meest efficiënte manier. Want anders belast je de wereld onnodig."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen