Beurs16 dec '13 10:34

Sterke stijging werkloosheid laagopgeleiden

Auteur: BNR Webredactie

De grootste stijging van de werkloosheid tussen 2008 en 2012 deed zich voor onder de laagopgeleide beroepsbevolking, van 5,3 procent tot 8,8 procent. Onder hoogopgeleiden steeg de werkloosheid in dezelfde periode van 2,4 procent naar 4,1 procent.

Bij de laagopgeleiden, meldt het CBS, nam vooral de werkloosheid sterk toe bij mensen met een technische of bouwkundige achtergrond, van 2,2 procent in 2008 naar 7,2 procent in 2012. Het betreft hier onder anderen bouwvakkers.

Agrarisch
Onder laagopgeleiden met een agrarische achtergrond steeg de werkloosheid het minst. Met 4,2 procent kende deze groep in 2012 ook de laagste werkloosheid. Het hoogst was de werkloosheid onder laagopgeleiden met een achtergrond in de ‘vormgeving, kunst, talen en humaniora’ met bijna 15 procent. Wel gaat het hierbij om een relatief kleine groep.

In 2012 maakten 1,5 miljoen mensen deel uit van de laagopgeleide beroepsbevolking. Bijna de helft had een algemene opleiding afgerond. Het gaat dan om mensen die hoogstens basisonderwijs hebben gevolgd of mensen die een algemene opleiding op lager niveau hebben voltooid, zoals de theoretische leerweg van het vmbo of de voormalige mavo. Van degenen met een vakspecifieke opleiding waren de meesten opgeleid in de richting ‘techniek, industrie en bouwkunde’.

Gerelateerde artikelen