Beurs27 sep '13 09:38Aangepast op 27 sep '13 11:02

CBS: overheidstekort ruim onder Europese norm

Auteur: BNR Webredactie

Het overheidstekort is over de periode juli 2012 tot en met juni 2013 onder de Europese norm uitgekomen, met 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zelfs ruimschoots.

In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg het tekort nog 4,1 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen kan Nederland "als de trend doorzet'' dit jaar "zo maar onder de 3 procent'' uitkomen. Wel benadrukte hij dat het jaar pas halverwege is. "We hebben nog twee kwartalen te gaan, maar we zijn op koers''. Het Centraal Plan Bureau (CPB) denkt dat tekort dit jaar de EU-norm overschrijdt en uitkomt op 3,2 procent.

Het overheidstekort kwam in het eerste halfjaar van 2013 uit op 2,5 miljard euro. In het eerste kwartaal was er een overschot van 4,5 miljard euro, dat kwam vooral door eenmalige opbrengsten uit de verkoop van mobiele-telefoonfrequenties. In het tweede kwartaal gaf de overheid 7 miljard euro meer uit dan zij ontving, voornamelijk bij de sociale fondsen. "Het overheidstekort is in zowel het eerste als tweede kwartaal van 2013 lager dan in de afgelopen vier jaar in de overeenkomstige kwartalen'', aldus het statistiekbureau.

Inkomsten
De overheidsinkomsten bleven de eerste zes maanden van het jaar toenemen. "De premie-inkomsten voor de sociale verzekeringen stegen sterk, en ook de aardgasopbrengsten en dividendinkomsten namen fors toe'', aldus het CBS. De overheidsuitgaven stagneren al sinds 2010 en op loonkosten en aankopen van goederen en diensten werd bezuinigd. Het afgelopen halfjaar gaf de overheid hier ruim 1,5 miljard euro minder aan uit dan in het eerste halfjaar van 2012. Wel namen de werkloosheids- en AOW-uitkeringen en de uitgaven in het kader van de Zorgverzekeringswet met 2,6 miljard euro toe.

De overheidsschuld kwam aan het eind van het tweede kwartaal uit op 442 miljard euro. Dit is 73,9 procent van het bbp, hoger dan de Europese norm van 60 procent van het bbp. Het afgelopen halfjaar nam de overheidsschuld met 15 miljard euro toe. Dat kwam, naast het effect van het overheidstekort, onder meer door het storten van extra kapitaal in het nieuwe Europese steunfonds ESM en in de Europese Investeringsbank (EIB).

Kamp niet onder de indruk
De gespresenteerde cijfers over het overheidstekort vormen volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken nog geen reden tot juichen omdat ze niet representatief hoeven te zijn voor het hele kalenderjaar.

Gerelateerde artikelen