Beurs12 nov '13 12:32

Europese regeringsleiders praten over jeugdwerkloosheid

Auteur: Harmen Simon Teunis

Ze willen werken en kunnen werken. Toch hebben miljoenen jongeren in Europa geen werk. Daarom praten Europese regeringsleiders - waaronder premier Rutte en minister Asscher van Sociale Zaken - vandaag in Parijs over oplossingen.

Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarktvraagstukken aan de Tilburg University snapt wel dat de Europese regeringsleiders hier een punt van maken. Het is wat hem betreft in ieder geval de erkenning dat jeugdwerkloosheid een enorm maatschappelijk probleem is. "Het is eigenlijk een van de allergrootste problemen. Er zijn meer dan 5,5 miljoen jongeren werkloos in Europa."

De regeringsleiders kunnen bijvoorbeeld informatie uitwisselen over wat in de individuele landen helpt om de jongeren in ieder geval van de bank te halen. "Ieder land doet het op zijn eigen manier. Men hoopt van elkaar te leren. Zo kan het gaan om budgetten. Maar voor Nederland hebben we behoorlijk wat budget. Het is meer het idee wat je moet doen dan dat het gaat om de middelen. Maar in sommige landen is dat wel het probleem. Daar kan men niets doen omdat men niet de middelen heeft om jongeren te ondersteunen op dit moment."

Nederland zou een voorbeeld kunnen nemen aan Duitsland en Oostenrijk, want daar gaat het in vergelijking tot andere Europese landen goed met de jeugdwerkloosheid. "De Duitse systemen werken op dit moment het beste wat betreft lage jeugdwerkloosheid. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat men de overgang van school naar de arbeidsmarkt beter organiseert. Dat is veel systematischer. Jongeren krijgen na de school een leer/werk-contract en dan een arbeidscontract. Ze vallen dus eigenlijk niet buiten de boot en het sluit beter aan bij wat bedrijven nodig hebben. Dat zie je nu in de cijfers terug in Duitsland en Oostenrijk."

Hoop
Op den duur is er voor de Nederlandse jongeren wel hoop, zegt Wilthagen. In het onderwijs bijvoorbeeld. Maar op langere termijn zou ook bij de overheid meer ruimte moeten ontstaan, want daar is sprake van een flinke vergrijzing. En toch worden daar nauwelijks mensen aangenomen.

Wilthagen: "De instroom van jongeren is bijna nul. Maar op den duur moeten die mensen op zijn minst vervangen worden. Of de vraag naar meer mensen dan wordt uitgebreid is nog even te bezien. Maar je zit met een heel vervelend aantal jaren, waarin ook de hele prille groei niet voldoende zal zijn om die jongeren toch weer automatisch door de markt aan het werk te laten komen. Die tijd moet je door. Want jongeren worden schaarser. De komende jaren zijn cruciaal en daarom moet je echt met een aanpak en oplossingen komen.”

Premier Rutte en vicepremier Asscher gaan waarschijnlijk vooral iets vertellen over schooluitval. "En dat is natuurlijk ook belangrijk voor de jeugdwerkloosheid, maar meer dan in de systematiek dat die minder is geworden. Want als je er vroeg uit valt uit school heb je nog minder kans op de arbeidsmarkt. Men heeft niet het wondermindel waarvan Europa zal zeggen: goed dat Nederland dat vertelt. Wij kunnen net zo goed van andere landen leren. Met name van Duitsland."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen