Beurs19 dec '13 06:41

Fed begint in januari met afbouw steunbeleid

Auteur: Reinout van Wagtendonk

De Fed, de Amerikaanse centrale bank, maakt in het nieuwe jaar een bescheiden begin met het afbouwen van het fiscale stimuleringsprogramma. De Fed reduceert de maandelijkse aankoop van obligaties met tien miljard dollar tot 75 miljard dollar per maand aan stimulans. 

Ben Bernanke
Ben Bernanke

In zijn toelichtende persconferentie zei Fed-voorzitter Ben Bernanke gisteravond dat de economische vooruitzichten in de VS nét goed genoeg zijn voor dit voorzichtige stapje terug.

Ben Bernanke zal zelf niet echt meer meemaken hoe deze eerste aanzet tot het terugschroeven van het steunbeleid zal uitpakken, althans niet als voorzitter van de Federal Reserve. Na acht jaar zitten zijn twee termijnen aan het roer van het stelsel van Amerikaanse centrale banken er eind januari op.

Rentebeleid eerste viool
In zijn laatste persconferentie als de dirigent van het monetaire beleid van de VS gaf Bernanke aan dat hij het opkopen van ongekend grote hoeveelheden, vooral aan hypotheken gekoppelde, obligaties altijd heeft gezien als een secundair onderdeel van het stimuleringsprogramma. Het rentebeleid speelt de eerste viool en hij kondigde aan dat het beleid om de rentetarieven zo goed als op 0 te houden waarschijnlijk juist langer zal worden volgehouden dan de bedoeling was.

De verwachting was dat de eerste renteverhogingen na de financiële crisis in de VS zouden kunnen komen wanneer het werkloosheidscijfer tot beneden de 6,5n procent zou dalen. Bernanke gaf aan dat dat eind 2014 kan gebeuren, maar dat dat nu niet meer zal betekenen dat de rente dan omhoog gaat. Hij gaf aan dat de inflatie ligt beneden de norm van 2 procent waar de Fed op mikt en dat het gevaar van deflatie nog steeds wordt onderkend in de beraadslagingen van de commissie van centrale bankiers en bestuursleden van de Fed die onder zijn voorzitterschap de monetaire koers bepalen.

Ordelijk afbouwen
Hij gaf aan dat het niet onlogisch is om te verwachten dat er nu een ordelijk afbouwen van het maandelijkse stimuleringsbeleid met telkens 10 miljard dollar zal komen. Maar hij hield in zijn persconferentie natuurlijk ook de nodige slagen om de armen en waarschuwde dat alles afhangt van de economische vooruitgang.

Het kan vriezen en het kan dooien. De orakeltaal van een centrale bankvoorzitter. Maar de financiële markten vonden in Bernanke’s woorden het nodige houvast om gisteravond in de laatste paar uur van de handel aan Wall Street de aandelenkoersen op te drijven. Bernanke’s laatste persconferentie stond natuurlijk ook een beetje in het teken van terugblikken op zijn fiscale stuurmanschap. Hoe denkt hij dat hij in de economische geschiedenisboeken herinnerd zal worden?

Pluimpje
Een bescheiden antwoord.  Nogal wat economen zeggen dat Bernanke en zijn beleid van ongekende kwantitatieve verruiming – geld bijdrukken in inpompen in de economie – dat hij een sleutelrol heeft gespeeld in het voorkomen van nog veel erger als gevolg van de financiële crisis van 2008.  Misschien in een onbewaakt moment gaf hij zichzelf, of in ieder geval zijn instituut, daar toch wel een pluimpje voor.

Er waren speculaties dat Bernanke niet als een van zijn laatste daden als Fed-voorzitter zou beginnen met het afbouwen van de stimulans, dat hij zijn beoogde opvolger Janet Yellen dat aan het begin van haar eerste termijn zou laten doen.  Bernanke zei gisteravond dat Yellen volledig betrokken was bij dit afbouwbesluit. De Amerikaanse Senaat keurt mogelijk nog voor kerstmis haar benoeming door president Obama als de nieuwe Fed-voorzitter goed.

Gerelateerde artikelen