Beurs5 apr '13 17:40Aangepast op 5 apr '13 23:56

'Herstel Nederlandse economie zet eind dit jaar in'

Auteur: Thijs Baas

Voor het eind van het jaar begint de opleving van de Nederlandse economie. Als exportland zullen we profiteren van het opkrabbelen van de Duitse economie, in de loop van dit jaar.

Dat een herstel van de economie ook op macroniveau aanstaande is, daarover zijn hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen van de Universiteit van Amsterdam en voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan het eens, in BNR's The Friday Move.

Volgens Sweder van Wijnbergen zijn er voldoende factoren om met het nodige optimisme naar de Nederlandse economie te kijken. "Die banken blijven onverstandig, al vind ik dat Dijsselbloem een aantal hele goede stappen gezet heeft. Ik vind dat hij dat goed doet."

Rigide bezuinigingen
Over het ideale beleid om de economie zo snel mogelijk weer op gang te krijgen zijn Rinnooy Kan en Van Wijnbergen het niet per se eens. De eerste wijst erop dat steeds meer economen twijfelen aan de neveneffecten van rigide bezuinigingsbeleid. Maar voor Van Wijnbergen staan de gunstige effecten van een half procent minder korten allerminst vast.

"Als je kijkt naar de ervaring in de Europese crisis, zijn de landen die het hardst de budgettekorten aanpakken de landen die het snelst groeien: Duitsland en de Baltische staten. De landen die het een beetje traag doen, zoals Nederland - dankzij de slechte startpositie uit het rampenkabinet Balkenende IV - Spanje en Italië zijn de landen die blijven doorsukkelen."

Toch hoeft Nederland ook - als het aan Sweder van Wijnbergen ligt - niet te vrezen voor zijn concurrentiepositie: die wordt veel eerder bepaald door de kwaliteit van de arbeidsmarkt, de universiteiten en scholingsgraad. "De financiële sector werd altijd verwaarloosd. Die is nu heel sterk aanwezig en die hangt in Europa als een rem op de economie. En in de wereld van de Keynesiaanse multipliers bestaat geen economische sector."

Eigen vermogen
Eindelijk lijkt een hervorming van het Europese bankenstelsel aanstaande. Rinnooy Kan is ervan overtuigd dat die noodzakelijk is, terwijl het kernprobleem volgens Van Wijnbergen veel meer ligt in het gebrek aan eigen vermogen bij banken. Als je een eigen bedrijf opzet en je wilt een verhouding schuld-eigen vermogen van 35, dan werd je door je bank uitgelachen. De bank zelf doet het wel."

"We hebben in Europa banken met te weinig eigen vermogen, veel meer dan in de Verenigde Staten. Daar ligt de leverage ratio op bijna de helft. Daar is dus meer eigen vermogen, kunnen ze meer verliezen aan en zullen ze minder gauw aankloppen bij de overheid."

Een bankenunie kán daarbij van nut zijn, zegt Van Wijnbergen, voornamelijk omdat banken als ING hun thuislanden ontgroeid zijn. "Daar hoort eigenlijk een Europees framework bij, daar ben ik het wel mee eens. Maar dat lost niet het probleem op dat alle Europese banken te weinig eigen vermogen hebben."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen