Beurs24 apr '14 10:55Aangepast op 27 apr '14 23:17

Economische krimp in bijna alle regio's

Auteur: BNR Webredactie

Bijna alle provincies kampten ook in 2013 met economische teruggang. Groningen was de enige provincie met economische groei dankzij een toename van de aardgaswinning. Dat maakte het CBS donderdag bekend. Esri bracht de economische situatie per provincie in kaart met ArcGIS, exclusief de cijfers van de aardgaswinning.

De Nederlandse economie als geheel kromp in het afgelopen jaar met 0,8 procent (in 2012 bedroeg de krimp 1,2 procent). Deze laagconjunctuur trof sommige provincies harder dan andere. Zo krompen de economieën van Overijssel en Limburg het hardst, terwijl Flevoland, Zeeland en Noord-Holland in 2013 minder zwaar werden getroffen.

Aardgas
In de drie noordelijke provincies liet de delfstoffenwinning een forse groei zien. Deze bedroeg in Groningen 8 procent. Exclusief de winning van aardgas kende Groningen net als alle andere provincies een economische krimp (1,2 procent). Inclusief de aardgaswinning was er echter sprake van een groei van 2,7 procent. In de twee andere noordelijke provincies was de bijdrage van de delfstoffenwinning ook positief, maar minder groot.

De verschillen in economische groei tussen provincies en grote steden hangen sterk samen met de aard van de bedrijvigheid in de verschillende regio’s. Zo profiteerde de provincie Flevoland van gunstige ontwikkelingen in de industrie. De krimp in deze regio bleef beperkt tot 0,6 procent.

Onroerend goed
Noord-Holland (met een krimp van 0,7 procent) werd gesteund door stijgende omzetten van bedrijven in de verhuur en handel in onroerend goed. De aanzienlijke chemische industrie in Zeeland vertoonde in 2013 een lichte groei wat de krimp in deze regio iets dempte (-0,7 procent). In Overijssel had de chemische industrie juist te kampen met tegenwind door een teruglopende vraag. Deze daling droeg bij aan een krimp van 1,6 procent van de Overijsselse economie.

Van de vier grote steden werd Amsterdam (-0,7 procent) het minst getroffen door de laagconjunctuur en Rotterdam het meest (-1,3 procent). Amsterdam had dit te danken aan groei van de luchtvaart en bijbehorende dienstverlening op Schiphol. Rotterdam had te kampen met een terugval in delen van de industrie, zoals de aardolieraffinage en petrochemie.

Gerelateerde artikelen