Beurs20 aug '12 22:10

Scholieren blijven steeds meer bij de les

Auteur: Thijs Baas

Het aantal jongeren dat voortijdig een opleiding aan het mbo of het voortgezet onderwijs aan de wilgen hangt daalt de afgelopen jaren sterk.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Onderwijs. Het ministerie constateerde in tien jaar vrijwel een halvering van het aantal scholieren dat zonder startkwalificatie van school ging: 38.600 nu tegenover 71.000 in 2002.

De verbeteringen zijn het meest opmerkelijk onder allochtone jongeren. Het percentage voortijdige schoolverlaters onder allochtone mannen daalde tussen 2004 en 2001 van 3,7 naar 2,2 procent, onder allochtone vrouwen van 2,7 procent naar 1,5 procent.

Speerpunten
"De aanpak van schooluitval is één van de speerpunten van dit kabinet", meldt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs."Die daling is inderdaad het resultaat van het beleid dat de afgelopen jaren gevoerd is. Onze inzet is erop gericht schooluitval verder terug te brengen, naar maximaal 25.000 uitvallers in 2016."

De woordvoerder noemt onder meer de prestatieafspraken, de invoering van de kwalificatieplicht, betere registratie van het schoolverzuim en een betere begeleiding in de studiekeuze als oorzaken van de daling. Nederland behoort wat betreft het aantal leerlingen zonder startkwalificatie tot de beste landen van Europa.

Zeker Turkse en Antilliaanse jongeren zijn op de goede weg. Het aantal Turkse jongens en meisjes dat vroegtijdig stopte in het voortgezet onderwijs daalde van respectievelijk 3,4 naar 1,7 procent en 2,4 naar 1,1 procent. Bij Antilliaanse jongens en meisjes was de daling van die aantallen respectievelijk van 4,3 naar 2,6 en van 3 naar 1,9 procent.

Mbo
Op het mbo is het aantal vroegtijdig schoolverlaters relatief veel hoger dan op het voortgezet onderwijs. 16,3 procent van de allochtone mannen en 10,8 procent van de allochtone vrouwen hield het voortijdig voor gezien. Toch betekent dat voor beide groepen nog altijd een daling van ongeveer 5 procent in zeven jaar tijd. Ook onder autochtone jongeren daalde het aantal voortijdige schoolverlaters op het mbo met enkele procenten.

Wel lijkt de daling wat af te vlakken. het percentage allochtone mannen dat de opleiding op het voortgezet onderwijs voortijdig staakte liet de afgelopen twee jaar zelfs weer een lichte stijging zien. Het aantal vrouwen en allochtonen op het mbo dat vroegtijdig stopte bleef de afgelopen twee jaar gelijk.

Gerelateerde artikelen