Beurs13 mrt '14 06:56Aangepast op 13 mrt '14 08:39

Bedrijven voor miljard in krijt bij Belastingdienst

Auteur: Pieter van den Akker

Nederlandse bedrijven staan voor 1 miljard euro in het krijt bij de Belastingdienst. Dit komt door een uitstelregeling van de fiscus, zo schrijft het Financieele Dagblad.

Curator Wouter Jongepier van Boekel de Nerée kwam dit zelf op het spoor toen hij het faillissement van drukkerij Thieme  behandelde. "Het viel me in het faillissement van Thieme op dat in de laatste maanden voor het faillissement de schuld van de fiscus enorm opliep. Terwijl de schuld aan de bank enorm afnam. En dat verbaasde mij."

Crisismaatregel
Dat heeft te maken met de uitstel van betalingsregeling, zegt Jongepier. Hij legt uit: "Er is een crisismaatregel waarbij ondernemingen een beroep kunnen doen op een uitstel van betalingsverplichting jegens de fiscus. Kennelijk werd daar ruimhartig gebruik van gemaakt."

Is het helder wanneer je daar wel of niet voor in aanmerking komt, zijn er harde criteria voor? Jongepier: "Dat is mij niet helemaal helder. De belastingplichtige kan daar een beroep op doen. De regeling zelf ziet wel toe op bepaalde zekerheden die dan door de belastingplichtige moeten worden gegeven. En er moet een verklaring komen van een deskundige, zeg maar een accountant, dat het met de continuïteit van die onderneming wel goed zit."

De vraag die kan worden gesteld, zegt de curator, is of die criteria wel worden toegepast door de fiscus.

Geld naar de bank
Jongepier over zijn ontdekking bij het bankroet van Thieme: "In korte tijd was de belastingschuld opgelopen van 4 naar 14 miljoen, terwijl de schuld aan de bank was afgenomen met een vergelijkbaar bedrag. Het geld dat naar de fiscus had moeten gaan is in dit geval mogelijk bij de bank terechtgekomen."

'Onacceptabel'
Hoogleraar formeel Belastingrecht Guido de Bont vindt het voorbeeld van Jongepier niet goed. "Het voorbeeld dat hij noemt is natuurlijk onacceptabel. Het feit dat belasting en gemeenschapsgeld uiteindelijk in de zakken van een bank verdwijnen, is natuurlijk niet iets wat de fiscus wil. In het verleden is gebleken dat de fiscus coulant is, met name bij wat kleinere schulden. Dan moet u denken aan enkele tienduizenden euro's. Het is voor het MKB heel plezierig geweest dat de fiscus daar niet hard achteraan is gegaan."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen