Beurs31 mrt '14 09:46Aangepast op 31 mrt '14 14:07

Overheidstekort onder Europese norm

Auteur: BNR Webredactie

Het overheidstekort is vorig jaar voor het eerst in 5 jaar tijd onder de Europese norm van 3 procent uitgekomen, zo meldt het CBS. Het tekort bedroeg vorig jaar 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 was dat nog 4,1 procent.

De overheidsschuld steeg vorig jaar met 2,2 procentpunt tot 73,5 procent van het bbp, ruim boven de Europese grens van 60 procent. zo constateerde het statistiekbureau ook. Het overheidstekort was ruim 9 miljard euro lager dan in 2012, grotendeels door gestegen inkomsten, die met 7 miljard euro toenamen tot 285 miljard euro.

Rutte: koers houden
“3 procent is het maximale tekort dat we in Europa van elkaar accepteren. Uiteindelijk is natuurlijk het doel dat de begrotingen naar een evenwicht gaan", reageert premier Rutte voor de microfoon van BNR. "Nederland heeft vorig jaar de staatsschuld zien groeien. De staatsschuld is inmiddels opgelopen tot zo’n 450 miljard euro. Daar betalen we heel veel rente over. Dus het is van heel groot belang dat we u koers houden, doorgaan met hervormen en doorgaan met het op orde brengen van de overheidsfinanciën.“

Cijfer nog niet definitief
Het CBS benadrukt dat het cijfer van het overheidstekort nog kan worden aangepast, omdat de verwerking van de nationalisatie van SNS Reaal nog niet definitief is. Het CBS vraagt bij omvangrijke en ingewikkelde transacties namelijk advies in bij het Europees statistiekbureau Eurostat om na te gaan of regels correct worden toegepast. Deze consultatie loopt nog. Mogelijk wordt het tekort als percentage van het bbp nog met enkele tienden van een procentpunt worden verhoogd.

De toegenomen overheidsinkomsten kwamen voor 5,6 miljard euro door hogere belastingen en premies. De loon- en inkomstenbelasting inclusief de premies waren voor bijna de helft hiervoor verantwoordelijk, de energiebelasting nam sterk toe en de belasting- en premiedruk steeg.

Prijsstijgingen
Doordat de lonen in 2013 minder hard stegen dan de prijzen en bovendien de werkgelegenheid daalde, hadden Nederlandse huishoudens vorig jaar iets minder te besteden. Het zogeheten beschikbaar inkomen van huishoudens daalde in 2013 met 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder, heeft het CBS becijferd.

De daling was minder groot dan in 2012, toen het beschikbaar inkomen met 2,2 procent kromp.

De prijzen stegen vorig jaar gemiddeld met 2,5 procent, aldus het CBS. De lonen gingen in doorsnee met 1,2 procent omhoog. Het aantal banen liep met 136.000 terug. Door de inkomensdaling gaven consumenten vorig jaar 2,1 procent minder uit.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is vorig jaar gedaald tot 3,9 procent. Dat betekent dat per 1000 werknemers er 39 ziek zijn. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996, toen het CBS startte met de huidige methode om het ziekteverzuim in kaart te brengen.

Het lage ziekteverzuim kan verband houden met de ongunstige economische situatie. Mensen zouden zich minder snel ziek melden uit angst hun baan te verliezen.

Wet Poortwachter
Vanaf 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Gerelateerde artikelen