Beurs17 aug '12 06:33Aangepast op 17 aug '12 09:28

Vastgoedsector zakt verder weg

Auteur: Pieter van den Akker

In veel Nederlandse steden groeit het aantal leegstaande winkels. Dat geldt ook voor de winkelcentra. Volgens de verhuurders zal dat nog erger worden als de Tweede Kamer een wet aanneemt die het moeilijker maakt om winkeliers uit de winkelruimte te krijgen als er bijvoorbeeld gerenoveerd moet worden.

Nu is het zo dat de verhuurder met een redelijk eenvoudige procedure de winkelier na vijf huurjaren de ruimte uit krijgt.  Vervelend voor de hurende winkelier, want met dat vertrek verliest 'ie zijn opgebouwde aantrekkingskracht, zegt advocaat Hilgevoort van AG Advocaten in Rotterdam. "Als ie het dan vraagt, kan de rechter een tegemoetkoming geven in kosten. Dat is natuurlijk heel mager."

En dus komt er een wetswijziging die de looptijd van de contracten en de daaraan verbonden vergoeding voor de huurder verbetert. Hilgevoort: "Na de eerste vijf jaar wordt nu geen rekening gehouden met die belangen. Dat is ook de reden dat de wetgever heeft gezegd 'wij gaan dit punt wijzigen'. Als men wil beëindigen in verband met renovatie, kan dat pas na tien jaar. Alleen is het dan zo dat de rechter ook de belangen van de huurder meeweegt. Dat is het cruciale verschil met de oude regeling."

Lange contracten
Kortom, de nieuwe wet geeft betere bescherming voor de winkelier door langere contracten en hogere vergoedingen. Maar dat gaat wel ten koste van de verhuurders van de winkelcentra's. Zij denken dat de nieuwe maatregel ervoor zorgt dat sommige winkeliers in hun winkel blíjven zitten, zegt Jan Willem Weissink van vastgoedbedrijf Corio.  "Wij zijn zelf bezig met de grootscheepse verbouwing van Hoog Catharijne, dus 160 winkeliers. Die huurtermijnen lopen niet allemaal tegelijk. Dat betekent dat het bijna een Goriaanse knoop wordt om er met al die huurders tegelijkertijd uit te komen. Dat kan ook alleen maar met de huidige huurwetgeving."

Met de nieuwe wet die er gaat komen, hebben de verhuurders in de winkelcentra echt een probleem. "Maar als huurders er niet uit gaan, waardoor wij niet kunnen herontwikkelen, dan blijft alles zoals het is. Dat zal niet alleen het geval zijn op Hoog Catharijne, maar bij veel meer centra die dringend aan een opknapbeurt toe zijn.

Renovaties
Volgens Corio zal de wet dus tot gevolg hebben dat de nodige golf aan renovaties wordt uitgesteld, zegt Weissink. "Met name in winkelcentra zal dat tot uitdrukking komen. De centra verouderen nog meer, omdat ze gewoon niet opgeknapt kunnen worden en daardoor is er geen dynamiek in het winkellandschap Dat betekent dat we onze concurrentiekracht ten opzichte van het buitenland verliezen. En ik geloof niet dat het in het belang is van de consument. Die wil graag het meest aantrekkelijke aanbod in de winkelstraat en -centra."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen