Beurs28 nov '12 16:29Aangepast op 29 nov '12 01:17

Brussel onderzoekt huizen en schulden in Nederland

Auteur: BNR Webredactie

Op basis van een analyse constateerde de Europese Commissie woensdag dat er in Nederland en in dertien andere EU-lidstaten mogelijk zogenoemde macro-economische onevenwichtigheden zijn.

Er is onder meer gekeken naar het concurrentievermogen van Nederland, de schuldpositie en de wisselwerking met de financiële sector.

Huizenmarkt
Brussel heeft met name moeite met de Nederlandse huizenmarkt en de hoge schulden per huishouden. Door de hypotheekaftrek hebben Nederlanders zich in verhouding tot hun inkomen relatief diep in de schulden gestoken.

In eerste instantie stuwde dit de huizenprijzen, maar door de crisis zijn deze fors gedaald. Huiseigenaren zien de waarde van hun woning afnemen, maar de hypotheek niet.

Welvaartsniveau
"Hoewel de nieuwe regering het eens is over hervormingsmaatregelen, blijft het vooruitzicht in de huizenmarkt ongunstig zolang de economische prognoses troebel blijven'', aldus de commissie.

Dit heeft volgens de commissie effect op de reële economie meent Brussel, zowel op het welvaartsniveau als op het consumentenvertrouwen.

Onevenwichtigheden
Het dagelijks bestuur gaat deze vermoedens van onevenwichtigheden nu diepgaand bestuderen en komt volgend voorjaar met een conclusie. Is er sprake van onevenwichtigheid, dan komt de commissie met aanbevelingen aan Nederland.

Het is de eerste keer dat Brussel de Nederlandse (macro-)economie gaat evalueren.

Andere landen
De andere landen die de commissie ook nader gaat bekijken zijn België, Bulgarije, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Cyprus, Hongarije, Malta, Slovenië, Finland en Zweden.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen