Beurs21 jan '13 11:28

Fitch waarschuwt voor vergrijzing

Auteurs: BNR Webredactie en Pieter van den Akker

Als er geen maatregel worden genomen om de gevolgen van de vergrijzing te doorstaan, verslechteren de overheidsfinanciën van de ontwikkelde landen de komende decennia sterk. Daarvoor waarschuwt kredietbeoordelaar Fitch.

Fitch wijst erop dat 65-plussers vorig jaar gemiddeld 14 procent van de bevolking van de rijkere landen uitmaakten en dat dit aandeel in 2050 stijgt tot 34 procent. Met het huidige beleid zou de staatsschuld van de Europese landen daardoor exploderen, verwacht Fitch. Gemiddeld zou de schuld van de EU-landen in de periode tot 2050 door de vergrijzing met bijna 120 procent van het bruto binnenlands product groeien.

Schuldexplosie
Die schuldexplosie zou grote gevolgen hebben voor de kredietpositie van de rijkere landen. Zo zou de rating van Nederland zonder vergrijzingsmaatregelen volgens Fitch in 2050 waarschijnlijk 4 tot 5 stappen onder de huidige AAA-rating uitkomen.

Gerelateerde artikelen